Dodávky zemního plynu jsou spravovány podniky v jednotlivých obcích. Údržba sítě plynového vedení, havarijní služba a řešení mimořádných situací je další činností plynárenství, stejně jako výstavba plynárenských zařízení nebo kontrola plynových kotlů.

Výroba, distribuce: - energie - elektřina, plyn, voda, teplo, stlačený vzduch. Služby: - drážní doprava na vlečkách. Elektroúdržba: - revizní, projekční činnost - elektroinstalační práce - výroba rozvaděčů - elektroúdržbářské práce - školení.

Stavební činnost, výstavba: - inženýrské stavby - čističky odpadních vod pro obce a města - venkovní přípojky - vysokotlaké, středotlaké, nízkotlaké plynovody - regulační stanice - zemní práce.

Služby: - autorizované měření emisí střední zdroje - plynofikace rodinných domů, bytů, rozvody plynu - servis plynových kotlů a hořáků v případě havarií do 24 hodin, tel.: 602724409, 724302434 - vodoinstalace, rozvody vody - topenářské práce - výstavba plynových kotelen na klíč, rekonstukce uhelných kotelen.