Dodávky elektřiny a tepla pro různé technologické účely, ohřev vody anebo otop realizují teplárny. Teplárenství však zahrnuje i výrobu, prodej, montáž a servis dílčích zařízení umožňujících vytápění domácností, ale i komerčních či průmyslových objektů.

Zpracování plánu BOZP funkce koordinátora BOZP Průkazy energetické náročnosti budov Poskytují - průkaz energetické náročnosti budovy Geodetické práce Inženýrská činnost - inženýrskogeologické průzkumy - technický dozor stavebníka při realizaci stavby - ověření kvality provedení stavby před dokončením Činnost ...

Výroba, distribuce: -teplo -teplá voda -provozování kotelen.

Činnost: - výroba a rozvod elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů

Spolehlivé dodávky tepla a chladu, topenářské a instalatérské práce, správa, provoz, výstavba a rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic.

Činnost: - energeticky úsporná opatření v oblasti tepelné a elektrické energie.

Výroba a dodávka: -teplo -parní a teplovodní síť. Revize: -tlakové nádoby stabilní ČSN 690012 -provozní revize -vnitřní revize -zkoušky těsnosti -tlakové zkoušky -parní, horkovodní kotle středotlaké ČSN 070710 -prohlídky nízkotlakých kotelen -provozní revize -vnitřní revize -zkoušky těsnosti -tlakové ...

Závod Chropyně ČLEN KONCERNU AGROFERT. Výroba, rozvod, distribuce: -pára, páry. -teplá voda. -stlačený vzduch. Distribuce: -elektrická energie.

Výroba, rozvod: - teplo - tepelná energie

Služby: - dodávka energií - výroba, rozvod tepla a elektřiny - obchod s plynem, elektřinou. Provoz Kopřivnice: - Areál Tatry 1446/3

Služby: - údržba nemovitostí - dekontaminace nákupních vozíků - provoz a údržba kotelen

Činnost: - dodávka tepelné energie a teplé vody

Hlavním předmětem podnikání společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. je výroba a dodávka tepelné a elektrické energie. Rovněž se zaměřujeme na výrobu a rozvod páry a teplé vody. Provozem centralizovaného zásobování teplem (CZT) se snažíme minimalizovat negativní dopad výroby tepla na životní prostředí. Naše společnost sídlí na adrese Jateční 660, ...

Výstavba, realizace, provoz: - kotelny, kotelen - kogenerační jednotky - tepelná čerpadla.

Dodávka, prodej, servis - výstavba bioplynových stanic, teplovodů a technologií na využití tepla. - kogenerační jednotky. Kancelář, poštovní a doručovací adresa - Horní Bohušice 853, 582 91 Světlá nad Sázavou.

Činnost: - komplexní dodávky elektráren a tepláren na klíč

EWSA s.r.o. poskytuje výrobně-dodavatelské, montážní a svářečské služby v sektoru energetiky, teplárenství, plynárenství a chemickém průmyslu, se zaměřením na zabezpečování oborově-kvalifikovaných montážních profesí, výrobních a dodavatelských kapacit, koordinace a vedení stavby nebo realizace investiční a udržovací výstavby, včetně uvádění ...

Výroba, dodávka: - teplo, tepla - teplá užitková voda.

Výroba teplonosných kapalin - teplonosné a technické kapaliny - čerpání kapalin přímo do technologických systémů bez nutnosti další manipulace.

Činnost - výroba a dodávka tepla, teplé užitkové vody a elektrické energie pro ve městě Jičíně.