Dodávky elektřiny a tepla pro různé technologické účely, ohřev vody anebo otop realizují teplárny. Teplárenství však zahrnuje i výrobu, prodej, montáž a servis dílčích zařízení umožňujících vytápění domácností, ale i komerčních či průmyslových objektů.

Energetika - tepelnou energii vyrábíme v elektrárnách tzv. kombinovanou výrobou elektrické a tepelné energie.

Energetické služby - roční dodávka tepla.

Služby - zásobování tepelného hospodářství města Habartov. Vítězná 557, 357 09 Habartov

Služby: - rozšíření kogenerační výroby elektřiny a tepla

Výroba, rozvod: - tepelné a elektrické energie.

Vývoj, projekce, výroba, prodej, montáž, kompletace a servis: - výrobky a zařízení pro zásobování teplem, kombinovanou výrobu a distribuci tepla a elektrické energie a obchodní činnost.

Výroba a rozvod: - tepelná energie, elektřina. elektronické komunikace, internet a wifi Jasenice vodovody a kanalizace uhelná kotelna, rozvod páry v průmyslovém areálu Jasenice

Výroba a dodávka tepelné energie. Realitní kancelář - zprostředkování prodeje a nákupu domů, bytů, pozemků, chat a chalup.

Provozování: - skládka Životice - ukládání komunálních odpadů - zařízení k úpravě BRO (biologicky rozložitelných odpadů) - kompostárna - sběr, likvidace a zpracování BRO - výroba elektrické energie a tepla - sušení a prodej stolařského řeziva (buk, dub).

Dodavetel tepelné energie - dodávka elektřiny a plynu.

Rozvod tepla Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu Sladkovodní akvakultura

Výroba, rozvod: -tepelná energie -elektřina

Služby: - externí energetik, veškeré činnosti nutné pro řádný odběr energií (elektřina, zemní plyn, teplo, voda) - správní a administrativní služby - analytické a obchodní služby - technické služby v oblasti voda, plyn, teplo a elektro

Těžba a obchod s uhlím. Teplárenství, energetika - dodávky energií - výroba tepla.

Činnost: - energetická skupina zahrnující více než 50 podniků z oblasti těžby uhlí, výroby tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů včetně distribuce těchto energií, stejně jako obchodu s elektřinou, plynem, respektive jejich dodávky koncovým zákazníkům a v neposlední řadě ze segmentu plynárenství

Komplexní činnost v oboru tepelné techniky, rozvodů potrubí, ústředního topení(ÚT**), měření regulace. Projekce, dodávky, poradenství: -vypracování projektů staveb včetně dokumentace pro stavební a územní řízení -rozvody a spotřeba tepla -výměníkové stanice -kotelny -teplofikační studie. Prodej, oprava, servis: ...

Teplárenství, plynárenství, - dodávka elektřiny, tepelné energie, plynu a vody.

Instalace, revize, opravy - zabezpečovací technika. Instalace společných antén a satelitů. Elektroinstalační práce - revize - elektromontáže silnoproudu. Měření a regulace tepla.