Dodávky elektřiny a tepla pro různé technologické účely, ohřev vody anebo otop realizují teplárny. Teplárenství však zahrnuje i výrobu, prodej, montáž a servis dílčích zařízení umožňujících vytápění domácností, ale i komerčních či průmyslových objektů.

Oderská městská společnost, s.r.o. se v rámci své činnost zaměřuje na správou a údržbou bytového fondu a nebytových prostor. Dále provozuje městské koupaliště, ubytovnu, sportovní halu a také kluziště. Rovněž se zabýváme výrobou a distribucí tepla. Sídlo firmy naleznete na adrese Radniční 95/14, Odry. Služby, správa, provoz, údržba: - bytový ...

Nabízené služby: - projekce a dokumentace pozemních staveb a pasivních domů - měření, regulace, řízení energetiky topení - energetické průkazy - tepelně technické zhodnocení budov - poradenství v energetice a topení - provádíme - řešení vnitřního mikroklimatu v obecných budovách

Průmyslová energetika. Výroba, dodávka, prodej, montáž: - průmyslové kotle na dřevo - systémy skladování paliva (sila) s automatickým vybíráním - energie z obnovitelných zdrojů - odlučovače popílku.

Dodávka tepla. Výroba, rozvod, dodávka: - teplo. Práce: - zámečnické - vodoinstalatérské - plynařské - elektroinstalační - topenářské Revize elektro.

Výroba, rozvod tepelné energie a výroba elektrické energie. Komplexní provozování tepelných zdrojů

Výroba, distribuce: - energie - elektřina, plyn, voda, teplo, stlačený vzduch. Služby: - drážní doprava na vlečkách. Elektroúdržba: - revizní, projekční činnost - elektroinstalační práce - výroba rozvaděčů - elektroúdržbářské práce - školení.

Provozování: - skládka Životice - ukládání komunálních odpadů - zařízení k úpravě BRO (biologicky rozložitelných odpadů) - kompostárna - sběr, likvidace a zpracování BRO - výroba elektrické energie a tepla - sušení a prodej stolařského řeziva (buk, dub).

Realitní kancelář. Správa a údržba nemovitostí (SVJ, BD, OC) Provoz tepla

Výroba, rozvod: - teplo, tepelná energie - teplá užitková voda Sportovní a relaxační centrum Giff Aréna Hamernická 233 tel.: 558 439 684 - plavecký bazén - squash - sauna - solárium - tenis - fitness - beach volleyball www.kotelna.net

Dodávka, montáž, servis: - topné systémy - průmyslové vytápění (vytápění hal) - terasové vytápění (vytápění teras) - solární systémy (pro ekonomický ohřev TUV). Výstavba: - plynové kotelny (průmyslové kotelny a předávací stanice tepla) - kotelny a zdroje tepla pro vytápění bytových domů.

Distribuce, rozvod: - teplo, tepla - teplá užitková voda, teplé vody - studená pitná voda, pitné vody. Služby: - čištění kanalizace, kanalizací - vývoz jímek, jímky.

Technické služby: - správa bytů a kotelen - údržba veřejného osvětlení a údržba zeleně - sběrný dvůr a odpadové hospodářství.

Pobočka. Výroba, dodavatel: - teplo - pro městské aglomerace. Teplárenská společnost.

Pobočka pro region Severní Morava. Výroba a distribuce tepla a elektrické energie.

Výroba, dodávka: - teplo pro městské aglomerace. Výroba a distribuce tepla a elektrické energie.

Provozování kotelen. Správa bytů. Badminton. Sauna. Tvorba programů.

Výroba, dodávka, rozvod tepla, teplé vody. Teplárna. Pronájem: - nebytové prostory.

Výroba: - tepelná energie - elektřina - rozvod tepelné energie. Dodávka tepla a teplé vody. Vodoinstalatérství, topenářství.

Výroba, dodávka, rozvod: -teplo, teplá voda. Provozování: -sportovní areál -krytý bazén-tel.:596 585 590 -letní koupaliště-tel.:596 572 695 -hotel Sport-tel.:596 585 611 -zimní stadión-tel.:596 585 652. Údržba: -místní komunikace.

Odpadové hospodářství: - nakládání, třídění a odvoz odpadů - sběrný dvůr - čištění komunikací. Plakátování, pneuservis. Údržba, opravy: - místní komunikace - dopravní značení - odvoz fekálií - veřejné osvětlení - dětská hřiště - terénní úpravy. Výroba a distribuce tepla: - dodávky tepla a TUV z městských kotelen. Provoz ...

Služby: - autorizované měření emisí střední zdroje - plynofikace rodinných domů, bytů, rozvody plynu - servis plynových kotlů a hořáků v případě havarií do 24 hodin, tel.: 602724409, 724302434 - vodoinstalace, rozvody vody - topenářské práce - výstavba plynových kotelen na klíč, rekonstukce uhelných kotelen.

Výroba, rozvod: - pára - teplá voda.