Dodávky elektřiny a tepla pro různé technologické účely, ohřev vody anebo otop realizují teplárny. Teplárenství však zahrnuje i výrobu, prodej, montáž a servis dílčích zařízení umožňujících vytápění domácností, ale i komerčních či průmyslových objektů.

Společnost VAE THERM, spol. s r.o. poskytuje odborné služby především v oblasti komunální energetiky formou expertní, technické a inženýrské činnosti, zpracování projektových dokumentací a vlastní provádění staveb na klíč se zajištěním pružné reakce na požadavky zákazníka. Nedílnou součástí naší činnosti je poskytování rad a doporučení pro širokou ...

Firma Pipemont se sídlem v Otrokovicích nedaleko Zlína se zaměřuje na komplexní realizaci energetických celků pro velké průmyslové společnosti v regionu Zlínský kraj. Dodáváme a montujeme výměníkové předávací stanice, průmyslové rozvody, horkovodní a teplovodní rozvody, parovody, kotelny. Další naše aktivity se týkají projektování v ...

Závod Chropyně ČLEN KONCERNU AGROFERT. Výroba, rozvod, distribuce: -pára, páry. -teplá voda. -stlačený vzduch. Distribuce: -elektrická energie.

Distribuce tepelné energie, dodávky tepelné energie pro vytáění a ohřev teplé vody.

Výroba, rozvod: - tepelné a elektrické energie.

Výroba a rozvod: - tepelná energie, elektřina. elektronické komunikace, internet a wifi Jasenice vodovody a kanalizace uhelná kotelna, rozvod páry v průmyslovém areálu Jasenice

Výroba a rozvod: -tepelná energie: -pára (páry) -horká voda. Servis, poruchy - tel.: 577649240.

Výroba, rozvod: -tepelná energie - pára, teplá voda -elektrická energie - elektřina. Správa, údržba: -nemovitosti. Práce: -VODOinstalatérské, vodoinstalační -TOPO, topenářské, topenářství -ELEKTROinstalační, instalace elektro.

Montáže a rekonstrukce: -kotelen -výměníkových stanic -potrubních rozvodů.

Výroba tepla a plynu v areálu Pilana.

Centrální zásobování teplem. Rozvod: - páry (pára, tepla) - teplá voda, ohřev teplé vody - centrální vytápění města.

Výroba a rozvod tepla. Poruchy: tel.: 572632485

Zásobování teplem Vsetín. Výroba a rozvod: - elektřina, elektrická energie - teplo, tepelná energie - dodávka vody.

Bytové a tepelné hospodářství Napajedla. Výroba a rozvod tepla - voda, pára. Správa bytového a nebytového fondu. Daňové poradenství, vedení účetnictví.

Výroba, rozvod, dodávka: - pára, teplo, teplá voda. Správa: - nemovitosti. Autodoprava - Multicar, tel. 723 457 106.

Služby: -rozvody tepla -správa nemovitostí pro Město Otrokovice.

Průkazy energetické náročnosti budov Poradenství a servis k úsporám energií Realizace investičních záměrů - zajišťování dotačních titulů - konzultace při sestavování investičního záměru Inženýrská a investorská činnost - zabezpečení dokumentace pro realizaci stavby - výběr dodavatele - technický dozor při realizaci ...

Poradenství, konzultace - energetika Pořádá - konference Kurzy, semináře - Obnovitelné zdroje energie - Energetická efektivita a úspory - Šetrná jízda

Dodávka - elektronická zabezpečovací signalizace tepelné signály Dodávka - elektronická požární signalizace Revize - elektroinstalační práce (slaboproud) Dodávka, servis - měřící a regulační technika Instalace - datové sítě

Prodej,montáž: -solární systémy SunTOC: -pro ohřev teplé užitkové vody, přitápění v objektu,ohřev vnitřního i venkovního bazénu -tepelná čerpadla: -pro nízkoteplotní vytápění,předhřev teplé užitkové vody,ohřev bazénu -fotovoltaika: -pro výrobu elektrické energie ze slunce: -v podmínkách ČR je fotovoltaický ...

-Poskytování technických služeb -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW Hostinská činnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování