Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Oprava, údržba: - vodovody, kanalizace. Dodávka pitné vody. Odvádění a čištění odpadních vod. Poruchová služby - tel.: 840 111 125.

Vodárenská a kanalizační společnost. Rozvod vody.

Vodovody a kanalizace.VAK. Dispečink, nepřetržitá poruchová, havarijní služba pro celý okres: - Přerov, Šířava 483/21 tel.: 581299158, 581202094 e-mail: dispecink@vakpr.cz.

Prohlubování kopané studny vrtem - vyhledávání vodního zdroje Montáž - čerpadla Prohlubování kopané studny vrtem - vyhledávání vodního zdrojeopravy a čištění - studny

Výroba a rozvod - teplo Správa - nemovitosti

Laboratorní rozbory vody Dodávka - úpravny vody pro domácnosti a kanceláře

Testování, měření, analýzy a kontroly vody Testování, měření, analýzy a kontroly vody

Montáž - čerpadla Studnařské práce Montáž - čerpadla

Čištění odpadních vod Výroba, dodávka - pitná voda

Servis - kotelny Kompletní dodávka a montáž - ústřední topení Opravy - tlakové systémy parních a kapalinových kotlů - rošty parních a kapalinových kotlů, ... Výroba - trubkové ohyby pro tlakové systémy kotlů - topné vložky (ocel, měď), ... Pomocné stavební práce Opravy - potrubní rozvody Svářečské ...

Posudky na vsakování odpadní vody Hydrogeologické posudky Vyřizování stavebního povolení a povolení odebírání podzemních vod Vrtání studní Projektová dokumentace - studnyprojektová činnost - vsakování (odpadní vody)

Výkopové práce Studnářství - kopání studní - rekonstrukce studní - prohloubení studní - povrchová úprava vrtů - čištění studní - odvodnění objektů a hloubení vsakovacích jímek

Stavba - kanalizace Rozvod teplé vody Zajištění - vodoinstalační práce - elektronické odstraňování vodního kamenerozvody studené vody

Finanční poradenství Sjednávání - finanční služby Měření kvality vody a následné řešení (doúpravy)

Dodávka a rozvod - elektrická energie Nákup a rozvod - technické plyny Výroba a rozvod - tepelná energie Dodávka a rozvod - voda

Vrtání - studny - včetně vypracování hydrogeologického průzkumu a zpracování projektové dokumentace

Servis - čerpadla Podvrty domů a komunikací Kopání a servis - studny