Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Inženýrské služby. Projektová činnost v investiční výstavbě: -poradenská činnost v oboru vodního hospodářství -navrhování vodohospodářských technologií -zpracování dokumentace. Provádění inženýrských staveb: -provádědní vodovodů a kanalizací -cementové vystýlky potrubí a řadů -čištění vodovodních a kanalizačních ...

PORUCHY: -tel.: 381281172. Služby: -výroba a rozvod pitné vody -odvod a čištění odpadních vod -investorská a inženýrská činnost -zpracování studií a projektů, návrhy technologií -prodej, oprava, regulace a ověřování vodoměrů -diagnostika inženýrských sítí -vyhledávání poruch na vodovodních sítích, skrytých domovních ...

Čistírna odpadních vod. Provozování vodovodů a kanalizací.

Výstavba: - zdravotně - technických sítí - vodovody - kanalizace.

Služby: -rozvod vody -správa a údržba vodárenských zařízení.

Vodovody a kanalizace: -ústředna tel.311547111 -úpravna vody Tmaň tel.311689879 -čistička odpadních vod Pod Lišticí tel.311623445.

Rozvod a úprava vody. Čistírna odpadních vod: -telefon 494595654

Vodovody a kanalizace Adamov. Správa a údržba nemovitostí a veřejného osvětlení. Čistírna odpadních vod(ČOV), Adamov 456: - tel.: 516 447 788.

Oprava, údržba: - vodovody, kanalizace. Dodávka pitné vody. Odvádění a čištění odpadních vod. Poruchová služby - tel.: 840 111 125.

Vodárenská a kanalizační společnost. Rozvod vody.

Vodovody a kanalizace.VAK. Dispečink, nepřetržitá poruchová, havarijní služba pro celý okres: - Přerov, Šířava 483/21 tel.: 581299158, 581202094 e-mail: dispecink@vakpr.cz.

Prohlubování kopané studny vrtem - vyhledávání vodního zdroje Montáž - čerpadla Prohlubování kopané studny vrtem - vyhledávání vodního zdrojeopravy a čištění - studny

Výroba a rozvod - teplo Správa - nemovitosti

Laboratorní rozbory vody Dodávka - úpravny vody pro domácnosti a kanceláře

Testování, měření, analýzy a kontroly vody Testování, měření, analýzy a kontroly vody

Montáž - čerpadla Studnařské práce Montáž - čerpadla

Čištění odpadních vod Výroba, dodávka - pitná voda

Servis - kotelny Kompletní dodávka a montáž - ústřední topení Opravy - tlakové systémy parních a kapalinových kotlů - rošty parních a kapalinových kotlů, ... Výroba - trubkové ohyby pro tlakové systémy kotlů - topné vložky (ocel, měď), ... Pomocné stavební práce Opravy - potrubní rozvody Svářečské ...

Posudky na vsakování odpadní vody Hydrogeologické posudky Vyřizování stavebního povolení a povolení odebírání podzemních vod Vrtání studní Projektová dokumentace - studnyprojektová činnost - vsakování (odpadní vody)

Stavba - kanalizace Rozvod teplé vody Zajištění - vodoinstalační práce - elektronické odstraňování vodního kamenerozvody studené vody

Finanční poradenství Sjednávání - finanční služby Měření kvality vody a následné řešení (doúpravy)

Dodávka a rozvod - elektrická energie Nákup a rozvod - technické plyny Výroba a rozvod - tepelná energie Dodávka a rozvod - voda