Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody, odkanalizování obcí i čištění odpadních vod. Mezi naše aktivity patří provoz vodárenské soustavy, vodovodů, úpraven vod, kanalizací i čistíren odpadních vod. Naše působnost je zejména na území okresu Hradec Králové.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vrtání studní - zeměvrtné práce Vrtání studní

Dodávka - technologie pro zpracování surovin a odpadů Poradenství, návrhy, projekce, realizace, dodávka - fotovoltaické elektrárny Výstavba - technologie SYNGAS (termický rozklad uhlí) Výstavba - větrné technologie Výstavba - vodní elektrárny

Geologické práce Vrtací práce - vrty pro tepelná čerpadla Vyhledávání vody - zhotovování vrtaných studní

Výroba - plynové objemové kotelny pro města včetně správy a servisu Výroba a rozvod - teplo pro panelové domy

Výroba a rozvod - tepelná energie Rozvod - teplá a horká voda

Výroba a rozvod - tepelná energie

Akreditované rozbory vody pro firmy i domácnosti Úprava - voda komplexní řešení - bazénová voda - voda pro průmyslové účely - brakická vodaodsolování mořské vody pro domácnosti a komerční účely

Práce hornickým způsobem - podzemní práce Hloubení a prohlubování studní

Výroba a dodávka - elektrická energie Výroba a dodávka - teplo

Instalace a výměna - čerpadla Kopání, prohlubování, rekonstrukce, opravy a čištění - studnyvyhledání - podzemní voda

Pronájem - nebytové prostory Vodovodní a kanalizační přípojky Vývoz - septiky Rozbory pitných a odpadních vod Dodávka - pitná vodaodvod a čištění - voda Instalace - rozvody vody Školící středisko