Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Vrtání studní - zeměvrtné práce Vrtání studní

Dodávka - technologie pro zpracování surovin a odpadů Poradenství, návrhy, projekce, realizace, dodávka - fotovoltaické elektrárny Výstavba - technologie SYNGAS (termický rozklad uhlí) Výstavba - větrné technologie Výstavba - vodní elektrárny

Geologické práce Vrtací práce - vrty pro tepelná čerpadla Vyhledávání vody - zhotovování vrtaných studní

Výroba a rozvod - tepelná energie

Výroba a rozvod - tepelná energie Rozvod - teplá a horká voda

Výroba - plynové objemové kotelny pro města včetně správy a servisu Výroba a rozvod - teplo pro panelové domy

Akreditované rozbory vody pro firmy i domácnosti Úprava - voda komplexní řešení - bazénová voda - voda pro průmyslové účely - brakická vodaodsolování mořské vody pro domácnosti a komerční účely

Práce hornickým způsobem - podzemní práce Hloubení a prohlubování studní

Výroba a dodávka - elektrická energie Výroba a dodávka - teplo

Instalace a výměna - čerpadla Kopání, prohlubování, rekonstrukce, opravy a čištění - studnyvyhledání - podzemní voda

Pronájem - nebytové prostory Vodovodní a kanalizační přípojky Vývoz - septiky Rozbory pitných a odpadních vod Dodávka - pitná vodaodvod a čištění - voda Instalace - rozvody vody Školící středisko

Výroba a dodávka - tepelná energie

Analýzy rizik ekologických zátěží kontaminovaných území - zpracování základního, případně podrobného hodnocení ekologických rizik dle zákona č.167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě a dle Nařízení vlády č.295/2011 Sb. - průzkumy znečištění podzemní vody, zemin, stavebních konstrukcí - posouzení ochranných pásem ...