Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Služby: - vodovody a kanalizace Poruchy: tel.: 800 101 047

Projektování a provádění: -vodohospodářské stavby -vodovody a kanalizace -kořenové čistírny odpadních vod* -revitalizace vodních toků -rybníky a účelové nádrže -skládky odpadů včetně jejich asanace -krajinná ekologie -úpravy ploch -výstavby zeleně -lesnické a zemědělské rekultivace -geologie -vrtné práce ...

Vodohospodářská společnost. Výroba, dodávka: -pitné vody

Správa nemovitostí. Stavební práce. Stavební montážní práce. Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn. Výroba a rozvod páry a teplé vody. Vedení účetnictví.

Vodovody a kanalizace, VAK: - výroba a dodávka pitné vody - odvádění a čištění odpadních vod - provoz vodohospodářských zařízení - obchodní činnost - vyhledávání poruch - rozbory vody.

Vodárenská společnost. Výroba: - pitná voda

Inženýrská a investorská činnost. Čištění: - kanalizačních sítí včetně přípojek. Laboratorní rozbory odpadní a pitné vody. Provoz: - vodovody - kanalizace. Poskytování: - poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací.

Výstavba: - inženýrské sítě - komunikace - rodinné domy Provozování vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod.

Dodávka, oprava, servis: - vodohospodářská zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody Služby: - montáž vodoměrů - nákladní autodoprava - náhradní zásobování pitnou vodou, dovoz vody, plnění bazénů tel.: 272 172 537, 601 394 730, 602 213 154 - vyvážení odpadních jímek tel.: 601 394 730, 602 213 154 Výroba: - příruby - tvarovky - ...

Průzkumné vrty pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a zakládání staveb, dodávka - geotechnika Vrtané studny - vyhledávání pramene s garancí

Vodovody a kanalizace. Poruchová služba: -vodovody, tel.: 734111893 -kanalizace, tel, : 734113895 Služby: -vývoz jímek, tel.: 584401022

Výroba, rozvod: - teplo, tepelná energie - teplá užitková voda Sportovní a relaxační centrum Giff Aréna Hamernická 233 tel.: 558 439 684 - plavecký bazén - squash - sauna - solárium - tenis - fitness - beach volleyball www.kotelna.net

Provoz, správa, údržba: -vodovodů. Výroba, dodávka: -pitné vody.

Čistírna odpadních vod Rozvod, výroba - teplo Vodárna - úprava pitné vody Instalace - rozvody vody

Zednictví, oprava kanalizací Čištění a opravy kanalizace: - monitoring kamerou - čištění, vrtání kanalizace - domovní přípojky - nonstop služba havárie kanalizací - čištění tlakovým vozem Zemní a výkopové práce Bourací práce Drobné zednické práce

Distribuce, rozvod: - teplo, tepla - teplá užitková voda, teplé vody - studená pitná voda, pitné vody. Služby: - čištění kanalizace, kanalizací - vývoz jímek, jímky.

Pobočka. Stavební firma. Projekce, výstavba, stavební práce: - stavební projekce - montáže plynovodů, vodovodů a kanalizací z plastů.

Naše služby nabízíme obcím a majitelům, případně managementu firem, které mají vodohospodářská zařízení – úpravny vody, čistírny odpadních vod, kanalizační systémy - servis a opravy - vodovody a kanalizace - inženýrské služby - zemní práce - havarijní služby a dispečink

Výstavba, komplexní práce, rekonstrukce: -plynovody, produktovody, teplofikace všech tlakových dimenzí-plynovody VVTL a VTL, STL a NTL a plynovodní přípojky z materiálu ocel a lineární polyetylén. Výroba, montáž a rekonstrukce: -regulační stanice plynu. Výstavba: vodovody (vodovodů), kanalizace (kanalizací), čistírna odpadní vody (čístíren, ...