Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
TVOS (Technické vodní obslužné systémy): -posouzení stavu systému teplé a studené vody v objektech -posouzení stavu chodu chladících věží -návrh na opatření vedoucí ke zlepšení ohřevu a distribuce teplé a studené vody -opatření pro eliminaci a likvidaci bakterie legionela -expertízy projektů TZB* nových staveb a ...

Poskytujeme služby v oboru instalatérství a topenářství: - výstavba STL a NTL plynovodů, jejich rekonstrukce, opravy a revize - výstavba STL a NTL domovních plynovodních přípojek, jejich rekonstrukce a opravy - plynofikace průmyslových objektů - plynofikace rodinných domů a bytů - revize vyhrazených plynových zařízení - výstavba ...

Jsme společnost, která se zabývá diagnostikou a vytýčením sítí stanoviska k projektové dokumentace, kontrola přípojky, výměny vodoměrů, vývoz jímek a septiků, čištění kanalizací a přípojek, monitoring kanalizací, chemická laboratoř - odběry vzorků a rozbory. Úkolem této společnosti je zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou, ...

Vodohospodářské služby: -zásobování obyvatel pitnou vodou -odvádění a čištění odpadních vod. Prodej: -vodoinstalačního materiálu.

Činnost: -správa majetku Vírského oblastního vodovodu (VOV) -rozvoj a strategie VOV -poradenství v oblasti vodního hospodářství.

výroba a distribuce vlastní bazénové chemie značky krystalpool, velkoobchodní a maloobchodní prodej nářadí, domácích potřeb a vodoinstalačního a topenářského materiálu, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oboru vodního hospodářství, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, nakládání s odpady, ...

poruchová linka 800800825 Služby: -Diagnostika a vytýčení sítí -Stanoviska k projektové dokumentaci -Kontrola kanalizační přípojky před záhozem -Výměny vodoměrů -Manipulace s uzávěry a armaturami -Vyvoz jímek a septiků, čištění kanalizací a přípojek -Monitoring kanalizací a jejich přípojek -Rychlé testování akutní toxicity ...

Konstrukční, poradenská a dodavatelská činnost ve strojírenství a vodním hospodářstvím.

Služby: -čistírna odpadních vod (ČOV). Další kontakty: -stálá služba /dispečink/, nahlašování poruch tel.568846253 -zákaznické oddělení /reklamace/ tel.568899141 -útvar zásobování /mtz/ tel.568899140 -provoz vodovodu a kanalizace tel.568899152. Pracovní doba: -po-pá 6-14 (kromě nepřetržitých provozů ...

Služby: -provozování vodovodů a kanalizací -vodoinstalatérství -laboratorní služby-voda, kaly, odpady -monitorování kanalizací TV** kamerou -provádění staveb -projektová činnost v investiční výstavbě -zámečnictví -opravy motorových vozidel -silniční motorová doprava osobní, nákladní -nakládání s odpady (i nebezpečnými) -výroba a ...

Provoz a stavba vodovodů a kanalizací. - čistění odpadních vod Pobočka: Velké meziříčí, Františkov 95 566 523 921

Vodárenská akciová společnost. Vodovody a kanalizace. Provoz ČOV a kanalizací Žďár n. S. Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sáz. Tel: 566 620 888 Mobil: 602 459 950 e-mail: covzr@vaszr.cz Dispečink - nahlašování poruch Tel: 566 651 159 Mobil: 724 102 777 e-mail: gis@vaszr.cz

Vodárenská akciová společnost: Provoz ČOV a kanalizací Bystřice nad Pernšt. K Valše 621, 593 01 Bystřice nad Pernšt. Tel: 566 552 556 Mobil. 602 556 618 e-mail: covby@vaszr.cz

Vodárenská společnost. Služby: -dodávka vody. Nahlašování poruch: Tel: 516427249

Vodovody a kanalizace. Vodárenské služby. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Ozonizace vody a plynů. Poradenství, návrhy, dodávka technologie. Ozonizace se využívá : - k ozonizaci vody pitné, stolní, užitkové, bazénové, jezerní, studniční i odpadní -ke snižování zabarvení, BSK, CHSK, -ke snížení obsahu organických látek -k odstranění pachových a chuťových závad pitné vody -snížení obsahu Fe, Mn, H2S, fenolů, ...