Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Inženýrská a investorská činnost. Čištění: - kanalizačních sítí včetně přípojek. Laboratorní rozbory odpadní a pitné vody. Provoz: - vodovody - kanalizace. Poskytování: - poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací.

Výstavba: - inženýrské sítě - komunikace - rodinné domy Provozování vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod.

Dodávka, oprava, servis: - vodohospodářská zařízení pro úpravu a distribuci pitné vody Služby: - montáž vodoměrů - nákladní autodoprava - náhradní zásobování pitnou vodou, dovoz vody, plnění bazénů tel.: 272 172 537, 601 394 730, 602 213 154 - vyvážení odpadních jímek tel.: 601 394 730, 602 213 154 Výroba: - příruby - tvarovky - ...

Průzkumné vrty pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a zakládání staveb, dodávka - geotechnika Vrtané studny - vyhledávání pramene s garancí

Vodovody a kanalizace. Poruchová služba: -vodovody, tel.: 734111893 -kanalizace, tel, : 734113895 Služby: -vývoz jímek, tel.: 584401022

Výroba, rozvod: - teplo, tepelná energie - teplá užitková voda Sportovní a relaxační centrum Giff Aréna Hamernická 233 tel.: 558 439 684 - plavecký bazén - squash - sauna - solárium - tenis - fitness - beach volleyball www.kotelna.net

Provoz, správa, údržba: -vodovodů. Výroba, dodávka: -pitné vody.

Čistírna odpadních vod Rozvod, výroba - teplo Vodárna - úprava pitné vody Instalace - rozvody vody

Zednictví, oprava kanalizací Čištění a opravy kanalizace: - monitoring kamerou - čištění, vrtání kanalizace - domovní přípojky - nonstop služba havárie kanalizací - čištění tlakovým vozem Zemní a výkopové práce Bourací práce Drobné zednické práce

Distribuce, rozvod: - teplo, tepla - teplá užitková voda, teplé vody - studená pitná voda, pitné vody. Služby: - čištění kanalizace, kanalizací - vývoz jímek, jímky.

Pobočka. Stavební firma. Projekce, výstavba, stavební práce: - stavební projekce - montáže plynovodů, vodovodů a kanalizací z plastů.

Naše služby nabízíme obcím a majitelům, případně managementu firem, které mají vodohospodářská zařízení – úpravny vody, čistírny odpadních vod, kanalizační systémy - servis a opravy - vodovody a kanalizace - inženýrské služby - zemní práce - havarijní služby a dispečink

Výstavba, komplexní práce, rekonstrukce: -plynovody, produktovody, teplofikace všech tlakových dimenzí-plynovody VVTL a VTL, STL a NTL a plynovodní přípojky z materiálu ocel a lineární polyetylén. Výroba, montáž a rekonstrukce: -regulační stanice plynu. Výstavba: vodovody (vodovodů), kanalizace (kanalizací), čistírna odpadní vody (čístíren, ...

TVOS (Technické vodní obslužné systémy): -posouzení stavu systému teplé a studené vody v objektech -posouzení stavu chodu chladících věží -návrh na opatření vedoucí ke zlepšení ohřevu a distribuce teplé a studené vody -opatření pro eliminaci a likvidaci bakterie legionela -expertízy projektů TZB* nových staveb a ...

Poskytujeme služby v oboru instalatérství a topenářství: - výstavba STL a NTL plynovodů, jejich rekonstrukce, opravy a revize - výstavba STL a NTL domovních plynovodních přípojek, jejich rekonstrukce a opravy - plynofikace průmyslových objektů - plynofikace rodinných domů a bytů - revize vyhrazených plynových zařízení - výstavba ...

Jsme společnost, která se zabývá diagnostikou a vytýčením sítí stanoviska k projektové dokumentace, kontrola přípojky, výměny vodoměrů, vývoz jímek a septiků, čištění kanalizací a přípojek, monitoring kanalizací, chemická laboratoř - odběry vzorků a rozbory. Úkolem této společnosti je zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou, ...

Vodohospodářské služby: -zásobování obyvatel pitnou vodou -odvádění a čištění odpadních vod. Prodej: -vodoinstalačního materiálu.

Činnost: -správa majetku Vírského oblastního vodovodu (VOV) -rozvoj a strategie VOV -poradenství v oblasti vodního hospodářství.

výroba a distribuce vlastní bazénové chemie značky krystalpool, velkoobchodní a maloobchodní prodej nářadí, domácích potřeb a vodoinstalačního a topenářského materiálu, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oboru vodního hospodářství, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, nakládání s odpady, ...

poruchová linka 800800825 Služby: -Diagnostika a vytýčení sítí -Stanoviska k projektové dokumentaci -Kontrola kanalizační přípojky před záhozem -Výměny vodoměrů -Manipulace s uzávěry a armaturami -Vyvoz jímek a septiků, čištění kanalizací a přípojek -Monitoring kanalizací a jejich přípojek -Rychlé testování akutní toxicity ...