Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko

Hlášení poruch tel. 800 120 112 Služby: -výroba a rozvod pitné vody -odvod a čištění odpadních vod -investorská a inženýrská činnost -zpracování studií a projektů, návrhy technologií -prodej, oprava, regulace a ověřování vodoměrů -diagnostika inženýrských sítí -vyhledávání poruch na vodovodních sítích, skrytých domovních ...

Poskytování služeb v oblasti výroby a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. Řízení vodohospodářských zařízení pro města, svazky obcí a průmyslové podniky.

Provozování vodovodů a kanalizací. Úprava, rozvod: -pitná a užitková voda. Výstavba: -vodohospodářské stavby.

Technické služby - provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřeb - výroba a rozvod tepelné energie - provádění drobných staveb, jejich změn a odstraňování - provádění vodovodních a kanalizačních přípojek - vývoz a likvidace fekálií - zemní, výkopové práce, terénní úpravy - klempířské práce ...

Společnost zajišťuje výrobu a rozvod elektřiny, tepla a plynu, čištění a odvádění odpadních vod, provozování vodovodů a kanalizací.

Provoz a stavba vodovodů a kanalizací. Čištění odpadních vod. Dovoz pitné vody, plnění bazénů: 515282548 hradilova@vaszn.cz Prodej vodařského materiálu: 515282563 roupa@vaszn.cz Projekce, inženýring: 737221662 zizka@vaszn.cz Rozbory pitných a odpadních vod: 515226046 bastova@vaslab.cz Vodovodní a kanalizační přípojky: 515282576 ...

Poruchová služba: -tel.: 840111125. Vodárny. Služby: - odvádění a čištění odpadních vod - provoz vodohospodářských zařízení - výroba a dodávka vody. Otevírací hodiny: - Po, St : 8:00-12:00, 13:00-17:00 - Út, Čt, Pá: 8:00-12:00, 13:00-15:00.

Služby: - provozování vodovodů a kanalizací. Pohotovost voda, hlášení poruch - 585536238.

Komunální služby. Správa, údržba, oprava: - vodovodní a kanalizační sítě, vodovod, kanalizace - místní komunikace - veřejná zeleň - bytový fond a majetek obce - sběrný dvůr.

Dodávky pitné vody. Odvádění a čištění odpaních vod.

Firma Stavokomplet byla založena v listopadu 1992 s cílem poskytovat kvalitní servis v oblasti městského inženýrství, spočívající v projektové přípravě staveb, inženýrské činnosti a samotné realizaci stavby až do kolaudace, formou na klíč. Zajišťujeme provozování vodovodů, kanalizací a ČOV ve městech, obcích a průmyslových areálech. Naše ...

Vodohospodářská společnost. Dodávky vody, správa vodovodních a kanalizačních zařízení.

Pražská vodohospodářská společnost je správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy, Úpravny vody Želivka a.s. a Zdroje pitné vody Káraný a.s.. PVS je odpovědná za udržování vodovodní sítě a kanalizační soustavy v provozuschopném stavu, za její obnovu a rozvoj.

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Provozování: -vodovody -kanalizace -čistírny odpadních vod. Stavební činnost: -provádění inženýrských vodohospodářských staveb. Poradenská činnost. Služby: -měření teplé užitkové vody a studené vody.

Vodovody a kanalizace, úprava a rozvod vody. -revize a monitoring kanalizací -trasování kanalizací -čištění kanalizací a stok -čištění domácích kanalizací.

Havarijní služba: - náhlé úniky závadných látek ohrožují životní prostředí - trvalá havarijní pohotovost pro zákazníka - výjezdy k havarijním únikům závadných látek na konkrétní výzvu. Analýzy rizika pro skládky, strojírenské provozy, úložiště ropných produktů, obalovny živičných směsí, místa úniků znečišťujících látek při ...

Vodovody a kanalizace Výroba a distribuce pitné vody a kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.

Služby: -provozování vovovodů a kanalizací -laboratorní činnost s akreditovanou laboratoří -stavební činnost-výstavba vodovodů a kanalizací -projekční činnost v oboru.