Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody, odkanalizování obcí i čištění odpadních vod. Mezi naše aktivity patří provoz vodárenské soustavy, vodovodů, úpraven vod, kanalizací i čistíren odpadních vod. Naše působnost je zejména na území okresu Hradec Králové.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Zlínská vodárenská - Valašské Klobouky. Vodovody a kanalizace Zákaznické centrum. Pracovní doba: PO, ST: 08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod. ÚT, ČT: pouze po předchozí domluvě PÁ: 08.00 - 12.00 hod. Sídlo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Tovární 41, 772 11 Olomouc.

Severočeská vodárenská společnost. - služby v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury.

Vodovody a kanalizace: Nepřetržité hlášení poruch: Tel: 327 588 112 602 493 706 -provozní středisko Čáslav tel.: 327 313 587 -čistírna odpadních vod Kutná Hora tel.: 327 513 351 -Malešov tel.: 327 595 180 -Zbraslavice tel.:327 591 202 -úpravna vody U Trojice/74, Kutná Hora tel.: 327 513 317 ...

Služby: - čištění odpadních vod.

Vodovody a kanalizace. Provoz, obsluha, stavba, údržba, čištění, projekce: - vodovody, kanalizace - čistírny odpadních vod (ČOV).

Výměna armatur a montážní práce na vodovodních a kanalizačních řadech. Realizace vodovodních a kanalizačních řadů. Vyjádření k inženýrským sítím ve správě VaK Hlučín, s.r.o. Likvidace odpadních vod ze septiků a žump. Čištění tlakovým strojem do DN 200. Zemní práce bagrem JCB. Čerpání vody. Vytyčování inženýrských sítí.

Vodárny. Správa a údržba vodovodů a kanalizací. Pohotovostní služba: - tel.: 606765276.

Výroba, rozvod, distribuce, skladování, regulace: - elektrická energie - horká voda, pára - průmyslová a pitná voda - technické a topmé plyny - topný olej.

Výstavba: -vodovody, úpravny vod -kanalizace.

Výstava, opravy, rekonstrukce: -plynovody -vodovody -kanalizace.

Čištění kanalizace bytové, domovní, venkovní. Instalatérské a topenářské práce. Vysoká odbornost a úroveň techniků a vybavení - nízké náklady. Dále nabízíme odstranění závad i po neúspěšných pokusech konkurenčních firem. Rychlý příjezd bez příplatku.

Výstavba, stavba: -inženýrské sítě. -plynovody. -vodovody.

Dodávky, montáže, opravy: -kotelny -kotle -výměníkové stanice -topné rozvody -ústřední vytápění -vodoinstalace -měření a regulace -čistírny odpadních vod.

Generální oprava, servis -vodovody, kanalizace -zemní práce.

Inženýrské služby. Projektová činnost v investiční výstavbě: -poradenská činnost v oboru vodního hospodářství -navrhování vodohospodářských technologií -zpracování dokumentace. Provádění inženýrských staveb: -provádědní vodovodů a kanalizací -cementové vystýlky potrubí a řadů -čištění vodovodních a kanalizačních ...

PORUCHY: -tel.: 381281172. Služby: -výroba a rozvod pitné vody -odvod a čištění odpadních vod -investorská a inženýrská činnost -zpracování studií a projektů, návrhy technologií -prodej, oprava, regulace a ověřování vodoměrů -diagnostika inženýrských sítí -vyhledávání poruch na vodovodních sítích, skrytých domovních ...

Čistírna odpadních vod. Provozování vodovodů a kanalizací.

Výstavba: - zdravotně - technických sítí - vodovody - kanalizace.

Služby: -rozvod vody -správa a údržba vodárenských zařízení.

Vodovody a kanalizace: -ústředna tel.311547111 -úpravna vody Tmaň tel.311689879 -čistička odpadních vod Pod Lišticí tel.311623445.