Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Zváračské práce Plynoinštalatérstvo Montáž určených meradiel Čistenie odpadov - krtkovanie Reklamná a propagačná činnosť Čistenie kanalizačných systémov Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prípravné práce pre stavby - búracie, kopacie a ...

Výroba tovarov z plastov Čistenie odpadových vôd Výroba chemických výrobkov Výroba neelektrických prístrojov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Sanácia, dekontaminácia a remediácia vôd a zemín Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Výroba, dodávka a montáž technologických zariadení Výroba a rozvod vody Sprostredkovanie obchodu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Skladovanie Sťahovacie služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj leteckých prepravných služieb Prípravné práce k realizácii stavby Správa ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v rybárstve Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ...

Prieskum trhu Čistenie budov Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výroba športových potrieb Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Zemné, búracie a výkopové práce Prenájom ...

Krajčírstvo Úprava zelene Výroba hračiek Betonárske práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Výroba dekoratívnych predmetov Vodoinštalačné a kúrenárske práce Sprostredkovateľská činnosť v obchode Administratívne práce - kopírovacie práce Maliarske, ...

Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby predaj v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj výpočtovej techniky Prípravné práce k realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prevádzkovanie čističky odpadových vôd Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným ...

Inžinierska činnosť Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Nákup, predaj a sprostredk.tovarov v rozsahu voľnej živnosti Poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti nakladania s odpadmi

Poradenská činnosť Výroba výrobkov z plastu Podnikateľské poradenstvo Výroba, predaj a servis ČOV Reklamná činnosť a propagácia Výroba prepravných bední a paliet Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie Sprostredkovanie obchodu a služieb, ...

Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Skladovanie Sťahovacie služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového, ...

Sťahovacie služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým ...

Skladovanie Sklenárske práce Fotografické služby Výroba výrobkov z plastov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a montáž tieniacej techniky Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým ...

Lektorská činnosť v oblasti stavebníctva Maliarske a natieračské práce, tapetovanie Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Čistenie komunikácií a odpratávanie snehu Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov Prevádzkovanie verejných garáži a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Odevná výroba Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Počítačové služby Faktoring a forfaiting Verejné obstarávanie Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti ...

Počítačové služby Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie ...

Inžinierska činnosť - zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné ...

Faktoring a forfaiting Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Murárstvo Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v ...