Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Reklamná činnosť Zásielkový predaj Prieskum trhu - marketing Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Nákup apredaj prostredníctvom internetu Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Reklama a obchod prostredníctvom internetového portálu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa ...

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Výskumné a prieskumné práce pre vodohospodárske, ...

Búracie práce Sprostredkovateľská činnosť Údržba a čistenie kanalizácie Prevádzkovanie odstavných plôch Záhradnícke a sadovnícke práce Posudzovanie vplyvov na životné prostredie Konzultačné služby v oblasti chémie odpadov Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti ...