Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí
Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí se primárně zaměřuje na zabezpečení zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod sdružených obcí. Mezi naše další služby patří zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí, zajištění kvality dodávané vody, ochrana životního prostředí či stanovování výše vodného a stočného. V současné době ...
Činnost: - provoz vodovodů a kanalizací - výroba a dodávka pitné vody, včetně náhradního zásobování - údržba a opravy vodovodů a kanalizací

-Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Poradenská a konzultační činnost, zpracování ...

-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Výroba strojů a zařízení -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Velkoobchod a maloobchod -Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové ...

Výroba, dodávky, montáž: -energetické a vodárenské zařízení.

Správa, údržba: - vodovodní a kanalizační síť a ČOV ve Velkých Bílovicích - vodovodní síť v Moravském Žižkově. Práce: - drobné stavební úpravy - demolice, odstraňování staveb - dláždění chodníků a parkoviště - budování vodovodních a kanalizačních přípojek - výkopové práce, zemní práce bagrem.

Činnost: - dodávka zařízení pro odstranění radionuklidů a těžkých kovů z pitných, procesních a odpadních vod - konzultace v oboru vodárenství

Výroba, prodej: - zařízení pro čistírny odpadních vod - zařízení pro integrované předčištění, flotaci a separaci písku - mikrosítové bubnové filtry

Zabýváme se poradenskou činností v oboru vodohospodářských staveb, zejména v oblasti provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod: - čištění kanalizace - TV monitoring kanalizace - zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN - zkoušky vodojemů, nádrží a jímek dle ČSN - tlakové zkoušky vodovodů a tlakového potrubí dle ČSN - ...

Rekonstrukce, oprava, servis, prodej: -koupelny. Dodávka, montáž, oprava, servis (i havarijní), rekonstrukce, revize a zkoušky, projektové zpracování: -topné systémy, rozvody vody a plynu -plynové spotřebiče (sporáky, plynové kotle, lokální topidla) -potrubní rozvody (kov*, plast, pozink, měď*) -zařizovací předměty ...

DĚLÁME VODU VODOU Dispečink: nepřetržité hlášení poruch tel. 543212537. Výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, rozbory pitné a odpadní vody, akreditovaná kalibrační laboratoř vodoměrů, opravna vodoměrů. Produkty, služby: -inženýrská a investorská činnost -úřední ověřování měřidel -revize kanalizace ...

Vodoinstalatérství, topenářství, voda-plyn-topení.

Výstavba: - inženýrské sítě - komunikace - rodinné domy Provozování vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod.

Zednictví, oprava kanalizací Čištění a opravy kanalizace: - monitoring kamerou - čištění, vrtání kanalizace - domovní přípojky - nonstop služba havárie kanalizací - čištění tlakovým vozem Zemní a výkopové práce Bourací práce Drobné zednické práce

Výstavba, komplexní práce, rekonstrukce: -plynovody, produktovody, teplofikace všech tlakových dimenzí-plynovody VVTL a VTL, STL a NTL a plynovodní přípojky z materiálu ocel a lineární polyetylén. Výroba, montáž a rekonstrukce: -regulační stanice plynu. Výstavba: vodovody (vodovodů), kanalizace (kanalizací), čistírna odpadní vody (čístíren, ...

TVOS (Technické vodní obslužné systémy): -posouzení stavu systému teplé a studené vody v objektech -posouzení stavu chodu chladících věží -návrh na opatření vedoucí ke zlepšení ohřevu a distribuce teplé a studené vody -opatření pro eliminaci a likvidaci bakterie legionela -expertízy projektů TZB* nových staveb a ...

Jsme společnost, která se zabývá diagnostikou a vytýčením sítí stanoviska k projektové dokumentace, kontrola přípojky, výměny vodoměrů, vývoz jímek a septiků, čištění kanalizací a přípojek, monitoring kanalizací, chemická laboratoř - odběry vzorků a rozbory. Úkolem této společnosti je zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou, ...

Činnost: -správa majetku Vírského oblastního vodovodu (VOV) -rozvoj a strategie VOV -poradenství v oblasti vodního hospodářství.

poruchová linka 800800825 Služby: -Diagnostika a vytýčení sítí -Stanoviska k projektové dokumentaci -Kontrola kanalizační přípojky před záhozem -Výměny vodoměrů -Manipulace s uzávěry a armaturami -Vyvoz jímek a septiků, čištění kanalizací a přípojek -Monitoring kanalizací a jejich přípojek -Rychlé testování akutní toxicity ...

Vodárenská společnost. Služby: -dodávka vody. Nahlašování poruch: Tel: 516427249

Ozonizace vody a plynů. Poradenství, návrhy, dodávka technologie. Ozonizace se využívá : - k ozonizaci vody pitné, stolní, užitkové, bazénové, jezerní, studniční i odpadní -ke snižování zabarvení, BSK, CHSK, -ke snížení obsahu organických látek -k odstranění pachových a chuťových závad pitné vody -snížení obsahu Fe, Mn, H2S, fenolů, ...