Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Čistenie kanalizačných systémov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Fotografické služby Dopravná zdravotná služba Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Podnikanie v ...

Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie práce Predaj na trhoch a ambulantný predaj Tlmočnícke a prekladateľské služby Sprostredkovanie obchodu, výroby v rozsahu voľných živností Demolácie, búracie práce, príprava staveniska a terénne úpravy Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Prípravné práce k realizácii stavby Osadzovanie a údržba dopravného ...

Zámočníctvo Odvod odpadových vôd Výroba drevených obalov Výroba papiera a lepenky Demolácie a zemné práce Technik požiarnej ochrany Prenájom strojov a prístrojov Prekladanie nákladov, skladovanie Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj stlačeného vzduchu Oprava a údržba motorových vozidiel Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Spracovanie a povrchová úprava kovov Prekladateľské a tlmočnícke služby Tvarovanie a spracovanie plochého skla Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Technické testovanie, meranie a analýzy Činnosti zábavných parkov a lunaparkov Oprava obuvi a iných kožených výrobkov Pílenie, hobľovanie a ...

Sprostredkovanie obchodu Čistenie odpadových vôd Pozemné a inžinierské stavby Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Výroba ovocných a zeleninových nápojov Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Obchodná činnosť s tovarom pre domácnosť Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * Obchodná činnosť s mäsom a mäsovými ...

Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Prenájom automobilov, dopravných zariadení, strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, strojov a ...

Maloobchod a veľkoobchod - potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, ovocie, zelenina, tabakové výrobky, stavebný materiál, cement, drevo, železo, výrobky z dreva a železa, nábytok, kancelárska a reprodukčná technika, prístroje a zariadenia spotrebnej elektroniky, osobné a nákladné motorové vozidlá, ich súčiastky, doplnky ...

Uskutočnovanie stavieb a ich zmien Čistenie kanalizačných systémov Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Oprava a kontrola požiarnych hydrantov Oprava a kontrola požiarnych vodovodov Prípravné práce k realizácií stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania Dokončovacie stavebné ...

Čistenie budov Lakovnícke práce Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Prenájom chemických WC Prevádzkovanie autoumyvárky Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Nákup a predaj úžitkovej vody Oprava výtlkov obaľovacou drvou Výroba a oprava zberných nádob Čistenie kanalizačných vpustí Čistenie kanalizačných ...

Faktoring a forfaiting Obchodná činnosť-odevy Obchodná činnosť-textil Obchodná činnosť-nábytok Budovanie inžinierských stavieb Obchodná činnosť-knihy, hudobniny Obchodná činnosť-kožená galantéria Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Budovanie bytových a občianskych stavieb Obchodná činnosť-mäso, mäsové výrobky Obchodná činnosť - ...

Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prípravné práce k realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava Ubytovacie služby bez poskytovania ...

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo zvlášť nebezpečného odpadu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Zámočníctvo Predaj na trhoch Vodoinštalatérstvo Maloobchod s nápojmi Plynoinštalatérstvo Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Výroba pecí a horákov Demolácia a zemné práce Skladovanie a uskladňovanie Výroba účelových strojov Iný maloobchod mimo predajne Výroba strojov pre metalurgiu Výroba, úprava a rozvod vody Cestná verejná ...

Ostatné pozemné a inžinierské stavby /vrátane rozvodu prúdu/ Veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a lodnú plavbu Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom Vodné stavby /riečné, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácie a pod./ Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných ...

Dopravy, Skladovanie Administratívne služby - prevádzka a údržba mechanicko-chemicko-biologickej čistiarne vôd vrátane kalového hospodárstva, zberných centier odpadových vôd, havarijnej akumulačnej nádrže, kanalizačných sietí, čerpacích staníc odpadových vôd, odpadových kanálov a malých vodných tokov Výroba organických chemikálií Baliace ...

Čistenie budov Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Maloobchodný predaj pohonných látok Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Veľkoobchod a maloobchod: potraviny, alko a nealko nápoje, tabakový tovar, káva, čaj, kakao, ...

Sprostredkovateľská činnosť Oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení Prenájom výrobných a nevýrobných priestorov Prenájom poľnohospodárskych a iných účelových strojov a zariadení Obchodná činnosť - nákup tovarov za účelom ich predaja - maloobchod a Veľkoobchod s chemickými ochrannými prostriedkami, priemyselnými hnojivami Práce a ...

Predaj na trhoch - píliarska výroba - upratovacie práce transportného betónu - montáž sadrokartónu - vedenie účtovníctva - prenájom nehnuteľností - výroba drevených obalov, - prenájom motorových vozidiel - prenájom strojov a zariadení Maloobchod mimo riadnej predajne - reklamná činnosť a marketing - maliarske a natieračské práce - ...

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba výroba ...

Veľkoobchod a - vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností - výroba dopravných značiek maloobchod v rozsahu voľných živností Informačné služby a komerčné výstavníctvo Požičiavanie a prenájom dopravných prostriedkov Požičiavanie strojov, mechanizmov a malej mechanizácie - upratovacie práce a služby - čistiace práce a ...

Čistiace práce a služby Upratovacie práce a služby Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem chemických a farmaceutických výrobkov Predaj na priamu konzumáciu: - nealkoholických a priemyselne ...

Kresličské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Montáž vykurovacích a sanitárnych systémov/plastové rozvody/ Veľkoobchod a maloobchod s energetickým a ekologickým zariadením Montáž, oprava a údržba plynových zariadení v rozsahu oprávnenia Obchodná činnosť /veľkoobchod a maloobchod / v rozsahu voľných živností Kancelárske a sekretárske ...