Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (VAK HK a. s.) se zabývá správou vodovodů a kanalizací, výrobou a zásobováním pitné vody. Dále nabízíme komplexní služby v oblasti odkanalizování obcí a čištěním odpadních vod. Naše služby poskytujeme v okrese Hradec Králové a dále v částech okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, ...

Činnost: - vodovody - kanalizace - montáž a výměna vodoměrů - rozbory vody - čištění a průzkum kanalizací - vytyčování podzemních sítí Havárie, pohotovost: tel.: 723 538 011

Technické služby: - provozování vodovodů, kanalizací - nakládání s odpady.

Služby: -projekce rekonstrukcí a výstavby otopných soustav bytových a nebytových objektů, kotelen a výměníkových stanic -regulace otopných soustav a to bytových a nebytových objektů, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem, včetně blokových kotelen -instalace termostatických ventilů na otopná tělesa, ...

Vodohospodářské práce. Zajištuje: -přeprava a zneškodňování obsahu domácích čistíren, septiku, jímek na čistírně odpadních vod. Nabízí: -čištění kanalizací strojem CAK 7 -dovoz a přečerpání pitné vody -zemní práce se strojem UDS 114, DH 112 -práce jeřábem AD 080 a sklápěcími automobily T 815, a LIAZ.

Stavby a výroba z kamene - zídky - schody - chodníky - krby - altány - ploty - studny - brány - komíny - obklady - jezírka - sklepy Kamenická výroba - krby Kamenická výroba - obklady Kamenická výroba - schody - ploty Stavba ...

Vodovody a kanalizace, VAK: - výroba a dodávka pitné vody - odvádění a čištění odpadních vod - provoz vodohospodářských zařízení - obchodní činnost - vyhledávání poruch - rozbory vody.

Naše služby nabízíme obcím a majitelům, případně managementu firem, které mají vodohospodářská zařízení – úpravny vody, čistírny odpadních vod, kanalizační systémy - servis a opravy - vodovody a kanalizace - inženýrské služby - zemní práce - havarijní služby a dispečink

Technické služby - provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřeb - výroba a rozvod tepelné energie - provádění drobných staveb, jejich změn a odstraňování - provádění vodovodních a kanalizačních přípojek - vývoz a likvidace fekálií - zemní, výkopové práce, terénní úpravy - klempířské práce ...

Výroba, rozvod: -pitná a užitková voda. -hlášení poruch na vodovodní a kanalizační síti -velkoobchod vodárenský materiál

Městské vodovody a kanalizace. Služby: -úprava vody -čistírna odpadních vod.

Vodovody a kanalizace. - zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních včetně jejich čištění - dále nabízí veškeré služby v oborech vodárenství, včetně projektů a inženýringu jak pro organizace, tak pro občany Poruchová služba: -tel.:491419222.

Rozvod a úprava vody. Čistírna odpadních vod: -telefon 494595654

Měření a regulace - teplo Dodávka - teplo Topenářské práce Kovovýroba - zámečnické práce Vodoinstalační práce

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

-Poradenská a inženýrská činnost -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Silniční motorová doprava - nákladní ...

-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Poskytování technických služeb -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody