Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Skladovanie Kovoobrábanie Prevádzka kina Čistenie budov Upratovacie práce Výroba a rozvod vody Odvod odpadových vôd Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Údržba verejnej zelene Demolácia a zemné práce Prevádzkovanie pohrebiska Prípravné práce pre stavbu Prevádzkovanie pohrebnej služby Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Vedenie účtovníctva Výroba krmnych zmesí Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom - vývoz fekálií

Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Montáž sadrokartónu Pomocné stavebné práce Maliarske a natieračské práce Prípravné práce k realizácii stavby Čistenie kanalizácií v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov - vývoz kalov zo ...

Skladovanie Administratívne služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná ...

Výskum a vývoj priemyselných kotlov s príslušenstvom, zariadení pre kondenzácie a regenerácie, vzduchotechnických zariadení, priemyselných a palivových pecí, priemyselných potrubí, oceľových konštrukcií a nádrží, zariadení pre petrochémiu a pre chémiu Správa registratúry Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Povrchová úprava kovov Výroba ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Zámočníctvo Vývoz fekálií Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Predaj stavebného materiálu Poskytnutie služieb : čistenie obilovín Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Prenájom poľnohospodárskych strojov, strojových a iných zariadení Predaj súčiastok a ...

Vlečke Čistiace a upratovacie služby Výroba a predaj papiera a kartónov Výroba a predaj stlačeného vzduchu Dodávanie pitnej a technologickej vody Nákup tovaru za účelom predaja a predaj Podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom Spracovanie starého textilného a papierového odpadu Čistenie odpadových vôd ako služba pre ...

Murárstvo Výroba kŕmnych zmesí Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz fekálií Nákup a predaj produktov rastlinnej a živočíšnej výroby vrátane živých zvierat

Nakladanie s odpadom /okrem nebezpečných odpadov/ - vývoz odpadu zo septikov a žúmp z komunálneho hospodárstva a domácností Výroba kŕmnych zmesí Maloobchod a veľkoobchod v rámci voľných živností Sprostredkovanie predaja a nákupu produktov poľnohospodárskej výroby a maloobchodného a veľkoobchodného tovaru

Manipulácia s tovarom Podnikatelské poradenstvo Výroba iných výrobkov z dreva Vývoz a čerpanie kalov zo žúmp Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Výroba kŕmnych zmesí v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami Služby pre ...

Tesárstvo Výroba hroznového a jablčného vína Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Iná činnosť v doprave - vývoz močovky Zámočníctvo - výroba kovových predmetov Prípravné práce pre stavbu, demoláciu a zemné práce Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Výroba iných produktov z betónu a cementu (stĺpiky viničné, ...

Prevádzkovanie parkovísk Výkup nebezpečných odpadov Umývanie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Recyklácia stavebných odpadov Údržba a čistenie kanalizácie Záhradnícke a sadovnícke práce Prevádzkovanie medziskladov odpadov Zemné, výkopové a búracie práce Prevádzka kompostovacieho zariadenia Dodávka a osadenie dopravného ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Vodoinštalatérstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie verejného vodovodu II. kategórie Prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kategórie Prevádzkovanie športového zariadenia - ľadovej plochy Veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Správa ...

Kopanie studní Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Podnikanie ...

Vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Murárstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb v rybárstve Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie ...

Čistenie kanalizačných systémov Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -plynových

Reklamné činnosti Opravy motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Predaj nápojov na priamu konzumáciu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Predaj dvojstopových motorových vozidiel Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na ...

Skladovanie Kopanie studní Keramická výroba Sťahovacie služby Fotografické služby Počítačové služby Výroba hračiek a hier Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v rybárstve Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Čistenie ...

Sprostredkovanie tovaru Poskytovanie služieb mechanizmami Výroba a predaj obalového materiálu z plastov Čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov Poskytovanie služieb - vedenie motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu Maloobchodná a ...