Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Provozování vodovodu a kanalizace

Dodavatel pitné vody a provozovatel kanalizací a ČOV: - provozování vodovodů a kanalizací - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - nakládání s odpady - čištění kanalizace.

-Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Poskytování technických služeb -Velkoobchod a maloobchod -Příprava a ...

Inženýrská a investorská činnost. Čištění: - kanalizačních sítí včetně přípojek. Laboratorní rozbory odpadní a pitné vody. Provoz: - vodovody - kanalizace. Poskytování: - poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací.

Vodovody a kanalizace. Poruchová služba: -vodovody, tel.: 734111893 -kanalizace, tel, : 734113895 Služby: -vývoz jímek, tel.: 584401022

Dodávka, prodej: - stavebniny - stavební materiál - písek - štěrk - drť - tmely a omítky. Stavební činnost.

Služby: - provozování vodovodů a kanalizací. Pohotovost voda, hlášení poruch - 585536238.

Vodohospodářská společnost. Dodávky vody, správa vodovodních a kanalizačních zařízení.

Provozování: -vodovody -kanalizace -čistírny odpadních vod. Stavební činnost: -provádění inženýrských vodohospodářských staveb. Poradenská činnost. Služby: -měření teplé užitkové vody a studené vody.

Vodohospodářská společnost. Výroba, dodávka: -pitná voda.

Dodávky pitné vody. Organizace pro podporu regionu.

Výstavba inženýrských sítí: - kanalizace - plynofikace - vodovody a čistírny odpadních vod.

Opravy, revize, údržba: -městské vodovody a kanalizace. Výroba, dodávka, rozvod: -pitná vody. Odvádění: -odpadní vody. Prohlídka: -kanalizace TV kamerou. Čištění: -kanalizace tlakovým vozem. Detekce: -úniky vody. Vyvážení: -odpadní jímky-septiky. Laboratorní rozbory vody. Nepřetržitá pohotovostní služba: -tel.: 840 668 ...

Služby: -provozování vodovodů a kanalizací na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Dispečink-ohlašovna poruch 24 h denně: -tel.:840668668. ZÁKAZNICKÁ LINKA: 840668668.

Výstavba inženýrských sítí: - kanalizace - vodovody . TZB: - vnitřní vodovod, plynovod - zdroje tepla - ústřední vytápění - vnitřní kanalizace. Zámečnictví, výroba a montáž: - ocelové konstrukce.

Služby: - čištění odpadních vod.

Výstavba: -vodovody, úpravny vod -kanalizace.

Výstava, opravy, rekonstrukce: -plynovody -vodovody -kanalizace.

Vodovody a kanalizace.VAK. Dispečink, nepřetržitá poruchová, havarijní služba pro celý okres: - Přerov, Šířava 483/21 tel.: 581299158, 581202094 e-mail: dispecink@vakpr.cz.

Výkopové práce Studnářství - kopání studní - rekonstrukce studní - prohloubení studní - povrchová úprava vrtů - čištění studní - odvodnění objektů a hloubení vsakovacích jímek

Zemní a výkopové práce pomocí strojů MENZI MUCK, KAISER, EUROMACH Vodohospodářské stavbyopravy a vodní toky Rekonstrukce, údržba a čištění - rybníky

Výroba a rozvod - tepelná energie Výstavba - inženýrské stavby Výstavba - pozemní stavby

-Velkoobchod a maloobchod -Zprostředkování obchodu a služeb -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Zámečnictví, nástrojářství Vodoinstalatérství, topenářství Zednictví