Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Provozování: -vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod v okrese Svitavy. Dodávka: -pitná voda. Člen koncernu Energie AG Oberösterreich.

Rozvod, dodávka: - pitná voda. Provoz: - kanalizace - vodovody. Havarijní linka: 606 114 572

Úprava a rozvod pitné a užitkové vody. Odvádění a čištění odpadních vod.

Správa nemovitostí. Stavební práce. Stavební montážní práce. Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn. Výroba a rozvod páry a teplé vody. Vedení účetnictví.

Průzkumné vrty pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a zakládání staveb, dodávka - geotechnika Vrtané studny - vyhledávání pramene s garancí

Poskytujeme služby v oboru instalatérství a topenářství: - výstavba STL a NTL plynovodů, jejich rekonstrukce, opravy a revize - výstavba STL a NTL domovních plynovodních přípojek, jejich rekonstrukce a opravy - plynofikace průmyslových objektů - plynofikace rodinných domů a bytů - revize vyhrazených plynových zařízení - výstavba ...

výroba a distribuce vlastní bazénové chemie značky krystalpool, velkoobchodní a maloobchodní prodej nářadí, domácích potřeb a vodoinstalačního a topenářského materiálu, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků v oboru vodního hospodářství, provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vody, nakládání s odpady, ...

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Vodovody a kanalizace. Poruchová služba: tel.: 466 310 357 Otevírací hodiny: Pondělí 8:00–11:00, 12:00–16:00 Úterý — Středa 8:00–11:00, 12:00–16:00 Čtvrtek — Pátek — Sobota — Neděle —

Vodovody a kanalizace. Poruchová služba - nepřetržitý provoz: 466310357 (466798421) Otevírací hodiny: Pondělí 8:00–11:00, 12:00–16:00 Úterý — Středa 8:00–11:00, 12:00–16:00 Čtvrtek — Pátek — Sobota — Neděle —

Vodovody a kanalizace. Otevírací hodiny: Pondělí 8:00–11:00, 12:00–16:00 Úterý — Středa 8:00–11:00, 12:00–16:00 Čtvrtek — Pátek — Sobota — Neděle —

Havarijní služba: - náhlé úniky závadných látek ohrožují životní prostředí - trvalá havarijní pohotovost pro zákazníka - výjezdy k havarijním únikům závadných látek na konkrétní výzvu. Analýzy rizika pro skládky, strojírenské provozy, úložiště ropných produktů, obalovny živičných směsí, místa úniků znečišťujících látek při ...

- Provoz vodovodních a kanalizačních sítí - údržba a výstavba vodovodních a kanalizačních sítí - vodovody - kanalizace

Výstavba: - vodovodní sítě, tlakové stanice - plynovodní sítě, regulační stanice plynu - průmyslové produktovody - domovní rozvody a stavby podobného typu.

Specializovaná stavební činnost Studnařství

Vyhledávání pramenů - vrtané studny Prodej - hnojiva Závlahy Dodávka - automatické závlahy

Montáž - čerpadla Geologické průzkumy Průzkumné vrty - vrty pro čerpadla - hydrogeologické vrty včetně průzkumů Čerpací zkoušky Rozbory vody Vyhledávání pramene se zárukou - vrtání studní

Vodoinstalatérství, topenářství Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Velkoobchod a maloobchod -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti ...

-Výroba a opravy čalounických výrobků -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Zasilatelství a zastupování v celním řízení -Ubytovací služby -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Pronájem a půjčování věcí movitých -Poradenská a ...

-Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, ...