Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
Středočeské vodárny a.s. spravují vodovody a kanalizace ve vlastnictví měst a obcí. Hlavní činnost: - výroba a dodávka vody - odvádění a čištění odpadních vod. Telefonní centrum - CALL CENTRUM - 840 121 121 - hlášení poruch vodovodní a stokové sítě - veškeré informace týkající se ve vztahu s SV. ZÁKAZNICKÝ SERVIS: - centrum pro ...
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. provozuje vodovody a čistírny odpadních vod. Zajišťujeme zásobování pitnou vodou, čištění kanalizací, odvoz odpadních vod, uzavření i otevření přípojek. Provádíme vytyčení sítí. Nabízíme pronájem cisteren. Služby: - náhradní zásobování pitnou vodou (dovoz vody) - čištění kanalizace - odvoz ...
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o.
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. se zabývá úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Provádíme rozbory vody, filtraci, změkčování, odstranění nebezpečných látek a další úpravy vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody v mnoha technických modifikacích. Rozbor vody: - chemický - ...
Práce pouze ve městě Kouřim a blízkém okolí. Naší hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací. Zajišťujeme výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí. Opravujeme havárie na vodovodním a kanalizačním potrubí. Čistíme kanalizační potrubí tlakovým vozem, prohlídky potrubí kamerou, vyvážení žump a septiků. Řežeme živice a beton. ...

Vodárenská společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se zaměřuje na dodávku a úpravu pitné vody, dále na odvádění a čištění odpadních vod. Realizujeme vodovodní a kanalizační přípojky na stavbách, provádíme opravy vodovodních řadů, dále zajišťujeme odečty vodoměrů a vyúčtování za vodné a stočné. Dodáváme pitnou vodu do lokalit Nymburk, ...

Služby: -výroba, dodávka pitné vody -odvádění a čištění odpadních vod -provoz, údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace vodohospodářských zařízení -poradenská, konzultační činnost ve vodním hospodářství -provádění staveb, jejich změn a odstraňování -montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení.

Distribuce a prodej: -elektrická energie -zemní plyn -pitná i průmyslová voda. Instalace fotovoltaických elektráren.

Stavební činnost, výstavba: - rodinné a bytové domy - rekonstrukce - zemní práce

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.

Vodohospodářské služby: -zásobování obyvatel pitnou vodou -odvádění a čištění odpadních vod. Prodej: -vodoinstalačního materiálu.

Výroba a dodávka pitné vody, odvod a likvidace odpadních vod, výstavba vodohospodářských zařízení.

Společnost zajišťuje výrobu a rozvod elektřiny, tepla a plynu, čištění a odvádění odpadních vod, provozování vodovodů a kanalizací.

Firma Stavokomplet byla založena v listopadu 1992 s cílem poskytovat kvalitní servis v oblasti městského inženýrství, spočívající v projektové přípravě staveb, inženýrské činnosti a samotné realizaci stavby až do kolaudace, formou na klíč. Zajišťujeme provozování vodovodů, kanalizací a ČOV ve městech, obcích a průmyslových areálech. Naše ...

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Vodovody a kanalizace Výroba a distribuce pitné vody a kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.

1.SčV, a.s. zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v majetku měst a obcí.

Vodovody a kanalizace. - rozvody vody vodovodů města Mnichovo Hradiště a okolí.

Vodovody a kanalizace. Centrální dispečink - nepřetržitá služba - hlášení poruch Tel : 326 721 507 Tel : 326 376 130 Tel : 326 376 160 Mobil : 603 245 533

Vodovody a kanalizace Mělník. Hlášení: -poruchy vody.

Čistírna odpadních vod. Provozování vodovodů a kanalizací.

Výstavba: - zdravotně - technických sítí - vodovody - kanalizace.