Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodárenská společnost KrVaK s.r.o. - Krkonošské vodovody a kanalizace, zabezpečuje pro své zákazníky spolehlivý provoz, údržbu i výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí v rámci Krkonošské oblasti. Mezi naše služby patří také opravy vzniklých poruch a prodej vodárenského materiálu. Sídlíme v obci Horní Branná.
Krkonošské vodovody a kanalizace, KrVaK s.r.o.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Vodárenská společnost, dodávka pitné vody, provoz kanalizací a čistíren odpadních vod.
Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
Středočeské vodárny a.s. spravují vodovody a kanalizace ve vlastnictví měst a obcí. Hlavní činnost: - výroba a dodávka vody - odvádění a čištění odpadních vod. Telefonní centrum - CALL CENTRUM - 840 121 121 - hlášení poruch vodovodní a stokové sítě - veškeré informace týkající se ve vztahu s SV. ZÁKAZNICKÝ SERVIS: - centrum pro ...
ZIPR s.r.o.
Práce pouze v regionu Kolín. Naší hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací. Zajišťujeme Výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí. Opravujeme havárie na vodovodním a kanalizačním potrubí. Čištíme kanalizační potrubí tlakovým vozem, prohlídky potrubí kamerou, vyvážení žump a septiků. Řežeme živice a beton. Provádíme zemní ...
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Vodárenská společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se zaměřuje na dodávku a úpravu pitné vody, dále na odvádění a čištění odpadních vod. Realizujeme vodovodní a kanalizační přípojky na stavbách, provádíme opravy vodovodních řadů, dále zajišťujeme odečty vodoměrů a vyúčtování za vodné a stočné. Dodáváme pitnou vodu do lokalit Nymburk, ...
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. se zabývá kompletní dodávkou technologií pro úpravu a filtraci pitné vody. Mezi služby naší firmy patří také chemické i mikrobiologické rozvory vody. Sídlíme v Příbrami na Květenské, naši provozovnu najdete na ulici Fibichova. Dodávka, instalace, realizace: - technologie, zařízení pro úpravu pitné ...

Služby: -výroba, dodávka pitné vody -odvádění a čištění odpadních vod -provoz, údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace vodohospodářských zařízení -poradenská, konzultační činnost ve vodním hospodářství -provádění staveb, jejich změn a odstraňování -montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení.

Distribuce a prodej: -elektrická energie -zemní plyn -pitná i průmyslová voda. Instalace fotovoltaických elektráren.

Stavební činnost, výstavba: - rodinné a bytové domy - rekonstrukce - zemní práce

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody.

Vodohospodářské služby: -zásobování obyvatel pitnou vodou -odvádění a čištění odpadních vod. Prodej: -vodoinstalačního materiálu.

Výroba a dodávka pitné vody, odvod a likvidace odpadních vod, výstavba vodohospodářských zařízení.

Společnost zajišťuje výrobu a rozvod elektřiny, tepla a plynu, čištění a odvádění odpadních vod, provozování vodovodů a kanalizací.

Firma Stavokomplet byla založena v listopadu 1992 s cílem poskytovat kvalitní servis v oblasti městského inženýrství, spočívající v projektové přípravě staveb, inženýrské činnosti a samotné realizaci stavby až do kolaudace, formou na klíč. Zajišťujeme provozování vodovodů, kanalizací a ČOV ve městech, obcích a průmyslových areálech. Naše ...

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Vodovody a kanalizace Výroba a distribuce pitné vody a kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací.

1.SčV, a.s. zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako kompletní zákaznické služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v majetku měst a obcí.

Vodovody a kanalizace. - rozvody vody vodovodů města Mnichovo Hradiště a okolí.

Vodovody a kanalizace. Centrální dispečink - nepřetržitá služba - hlášení poruch Tel : 326 721 507 Tel : 326 376 130 Tel : 326 376 160 Mobil : 603 245 533

Vodovody a kanalizace Mělník. Hlášení: -poruchy vody.

Vodovody a kanalizace: Nepřetržité hlášení poruch: Tel: 327 588 112 602 493 706 -provozní středisko Čáslav tel.: 327 313 587 -čistírna odpadních vod Kutná Hora tel.: 327 513 351 -Malešov tel.: 327 595 180 -Zbraslavice tel.:327 591 202 -úpravna vody U Trojice/74, Kutná Hora tel.: 327 513 317 ...

Čistírna odpadních vod. Provozování vodovodů a kanalizací.