Mezi hlavní vodárenské činností patří výstavba vodovodů, provozování vodovodů, jejich čištění a opravy, revize a výstavba vodovodních přípojek. Odborníci vám pomohou při instalaci vodovodních potrubí v novostavbách i při rekonstrukci potrubí v domě.

INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Společnost INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. vznikla již v roce 1999 a od té doby pomáháme našim zákazníkům řešit problémy s pitnou vodou. Specializujeme se na úpravou pitné, užitkové i průmyslové vody. Nabízíme nové inovativní technologie, společně s osvědčenými klasickými postupy úpravy vody. Naším posláním je nabízet komplexní služby.
INFORM - CONSULT - AQUA, s.r.o. - úpravy vod
Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z dreva Výroba kovových výrobkov Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v strojárstve Prenájom strojov, zariadení a nástrojov Prenájom železničných koľajových vozidiel Výskum a vývoj v oblasti železničnej dopravy Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Maliarske práce Upratovacie práce Spracovanie údajov Vodoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Pranie bielizne a textílií Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti Nepravidelná,neverejná,osobná cestná doprava Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie záujmovej ...

Montáž vodomerov Výroba a dodávka pitnej a úžitkovej vody Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí Montáž technológie vodárenských diel a zariadení Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd Prenájom strojov, prístrojov a zariadení i s ...

Poskytovanie služieb mechanizmami Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Prenájom bytov, domov, obchodov a pozemkov Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Organizovanie športových podujatí pre verejnosť v rozsahu voľnej živnosti Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prípravné práce pre stavby Čistenie kanalizácií, studní a potokov Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Monitoring kanalizácie a inžinierskych sietí Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcia a ...

Špeditérstvo Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Čistenie kanalizačných systémov Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-II Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nákladná cestná doprava ...

Zberňa obuvi Prevádzkovanie cintorína Zberňa šatstva a prádla Prevádzkovanie pohrebnej služby Výmena a predaj propan-butanových fliaš Vykonávanie prác so stavebnými mechanizmami Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Údržba a úprava parkov, trávnatých plôch a verejných priestranstiev Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Prevádzkovanie mestskej čističky odpadových vôd Prevádzkovanie verejných vodovodov kategórie V-II Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Murárstvo Prenájom náradia a strojov Čistiace a upratovacie práce Čistenie kanalizačných systémov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Počítačové služby Výroba technických plynov Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Prenájom hnuteľných vecí Prenájom reklamných plôch Servis a opravy baliacich strojov Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Výroba a predaj reklamných panelov Kompletizácia pomocných zariadení pre priemysel Poradenská činnosť v oblasti potravinárskych technológií Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako ...

Sprostredkovanie obchodu Skúšky tesnosti kanalizácie Čistenie kanalizačného potrubia Revízia kanalizácie kamerou a vytyčovanie Čistenie šachiet a vpustí pomocou mechanizmov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Požičiavanie a prevádzka ...

Rekultivačné práce Osev a zatrávňovanie plôch marketing, manažment, ingerening, desing Poradenská činnosť v predmete podnikania nahrávanie videozáznamov zo spoločenských udalostí Sprostredkovateľská činnosť-realizácia nájmu strojov a zariadení Staviteľská činnosť ( vykonávanie jednoduchých stavieb a pod- dodávok ) Nakladanie s odpadmi - ...

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Oprava a údržba mechanických častí vodohospodárskych strojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti; Počítačové služby; Administratívne služby; Prenájom hnuteľných vecí; Prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-III;

Vývoz fekálií Pomocné stavebné a zemné práce Poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností; Sprostredkovanie služieb súvisiacich s prevádzkou bytových a nebytových objektov; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom

Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako ...