Výroba, zpracování, prodej a zpětný výkup železných a neželezných lehkých i těžkých kovů jako jsou čisté kovy a slitiny. Uhlíkové oceli, litiny, hliníkové slitiny, mosazi, bronzy nebo ušlechtilé kovy najdete v nabídkách výrobců i poptávkách sběrných dvorů.

Zlievárenstvo neželezných kovov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Obchodné a sprostredkovateľské služby v tovare v rozsahu voľnej živnost Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v tovare v rozsahu voľnej živnosti mimo potravinárskeho tovaru - kúpa tovaru za účelom ...

Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne služby Nákup a predaj kovov, dreva a uhlia Prenájom motorových vozidiel - leasing Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Činnosť podnikateľských, ...

Zámočníctvo Oprava karosérií Zváračské práce Opravy pracovných strojov Sprostredkovateľská činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Trieskové obrábanie kovov a iných technických materiálov Inštalovanie, opravy a údržba elektrických rozvodov na bezpečné napätie / do 50 V / Kúpa tovaru za ...

Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva,náradia Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a ...

Prenájom hnuteľných vecí Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Marketing, prieskum domáceho a zahraničného trhu

Zváračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Obchodná činnosť s motorovými vozidlami a príslušenstvom, železiarskym tovarom, drevom a výrobkami z dreva, kovmi a kovovými výrobkami, stavebnými materiálmi, so svietidlami, osvetľovacou technikou a bielou technikou, elektroinštalačným materiálom, kúrenárskym a vodoinštalačným a plynárenským ...

Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Poradenstvo v predmete podnikania Kovoobrábanie a povrchová úprava kovov Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Organizovanie, ...

Služby požičovní Podnikatelské poradenstvo Reklamné a marketingové služby Sprostredkovanie obchodu, leasing Skupovanie pohľadávok - FAKTORING Prevádzkovanie športových zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Výroba a predaj papierových a kartonových obalov Výroba, montáž, opravy športových potrieb, hračiek Organizovanie ...

Iný veľkoobchod Obchodná činnosť Obchodná činnosť v oblasti dreva Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Sprostredkovanie obchodu s zmiešaným tovarom Veľkoobchod so strojmi technickými potrebami Obchodná činnosť v oblasti plynových zariadení Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením Leasing osobných a nákladných ...

Prenájom hnuteľných vecí; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Výskum trhu Baliace činnosti Piliarské práce Sekretárske služby Faktoring a forfaiting Neverejné skladovanie Veľkoobchod a maloobchod: autá, drevo, odevy, drevené výrobky, textil, obuv, kozmetické výrobky, papierenský tovar, elektrické prístroje, nábytok, farby, laky, stavebný materiál, elektrické prístroje pre domácnosť, klenoty, bižutéria, ...

Zámočníctvo Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Výroba kovov a kovových výrobkov Vedenie ekonomickej a účtovnej agendy Organizovanie kurzov, školení a seminárov Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a ...

Konštrukčná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Zušľachtenie a kalenie ocelí Zámočnícke a údržbárske práce Výroba a predaj výrobkov z hliníka Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba a ...

Maľovanie a lakovanie Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie zváracích prác Prenájom strojného zariadenia Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Rozmnožovanie tlačív a písomností Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Maloobchod v rozsahu voľných ...

Predaj hutného materiálu Prenájom hnuteľných vecí Veľkoobchod s priemyselným tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Cestná motorová doprava vykonávaná ...

Balenie potravín Upratovacie práce Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Počítačová grafika Administratívne práce Výroba drevených obalov Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Filtrácia olejov Lešenárske práce Obchodná činnosť / veľkoobchod a maloobchod / : - s kotlami,strojmi,prístrojmi a mechanickými nástrojmi a ich časťami a súčasťami, - so železom a oceľou, výrobkov zo železa a ocele, s meďou a výrobkov z medi, z niklu a z výrobkov z niklu, hliníka a výrobkov z hliníka, zinku a výrobkov zo zinku, cínu a výrobkov z ...

Ekonomické poradenstvo Podnikateľské poradenstvo Upratovacie a čistiace práce Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných výrobkov z dreva Výroba výrobkov z kovov a plastických hmôt Vypracovávanie projektov regionálneho rozvoja Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť - priemyselný tovar, stavebný ...

Prípravné práce k realizácii stavby Nákup a predam meracej a regulačnej techniky Nákup a predaj dreva a drevárenských výrobkov Poradenská činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky Nákup a predaj hutného materiálu a výrobkov z hutného mater. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Donášková služba

Výroba cestovín Výroba umelých čriev Výroba hotových krmív Výroba ovocných nápojov Požičiavanie, distribúcia videa Maloobchod a veľkoobchod s potravinami Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov Spracovanie a konzervovanie rýb a rybacích ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)-§ 33 písm.a) zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, mimo tovarov uvedených v prílohe č.2 3 Sprostredkovanie obchodu a služieb okrem sprostredkovania práce za úhradu

Povrchová úprava kovov Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Obchodná činnosť - kovy, kovové výrobky, textil, sklo, keramika, stroje a zariadenia, spotrebná a priemyselná elektronika, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, pohonné hmoty, topné oleje

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami Sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Potravinárska výroba - výroba a predaj zmrzlinových kornútok, kukuričných ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Akvizičná činnosť Tvarovanie za studena Opravy pracovných strojov Sprostredkovateľská činnosť Valcovanie za studena úzkych pásov Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami Veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami