Výroba, zpracování, prodej a zpětný výkup železných a neželezných lehkých i těžkých kovů jako jsou čisté kovy a slitiny. Uhlíkové oceli, litiny, hliníkové slitiny, mosazi, bronzy nebo ušlechtilé kovy najdete v nabídkách výrobců i poptávkách sběrných dvorů.

Zabezpečenie údržby a opravy koľajových vozidiel, železničného spodku a zvršku Prevádzkovanie špeciálnych mechanizmov - zemných strojov (buldozéry, bágre, nakladače) Zabezpečovanie odborných školení a kurzov pre R a THP /zváračský, žeriavnický, vodičov motorových vozíkov/ Vedenie účtovníctva Údržba ciest a zelene Sprostredkovanie ...

Obchodná, sprostredkovateľská a leasingová činnosť v oblasti stavebných a poľnohospodárskych strojov, zdvíhacích doprav- ných zariadení, náhradných dielov k nim, ako aj ďalších druhov tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie. Požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí. Inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov. Opravy ...

Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a hmotných statků j. n. Nespecializovaný velkoobchod Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu

Prenájom motorových vozidiel Prenájom tovaru a potrieb pre domácnosť Veľkoobchodná činnosť v rozsahu spotrebného a priemyselného tovaru, potravín, kovov a kovových rúd Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu spotrebného a priemyselného tovaru, ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Zlievanie železných a neželezných obyčajných kovov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Organizovanie obchodných rokovaní, športových a kultúrnych podujatí Kúpa tovaru na účely jeho ...

Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba hliníka z oxidu hlinitého a ostatných surovín Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb Nákup surovín na výrobu hliníka, zliatín hliníka a vopred ...

Upratovacie práce. Prenájom nehnuteľností. Výroba drevených peliet. Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností. Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými ...

Výroba, montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení v rozsahu - montáž, oprava a údržba- objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V a bleskozvody Kovoobrábanie Nástrojárstvo Manipulácia so žieravinami Výroba - rozvádzače nízkeho napätia Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Spracovanie hliníka, jeho ...

Kovoobrábanie. Zámočníctvo. Sprostredkovanie obchodu. Výroba drôteného tovaru. Výroba jednoduchých kovových výrobkov. Obchodná činnosť s hutníckymi výrobkami. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností. Úprava hutníckeho materiálu - delením na mieru. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu ...

Pohostinská činnosť Výroba výrobkov z hliníka Odlievanie neželezných kovov Prevádzkovanie nevýherných automatov Prevádzkovanie športových a regeneračných zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských ...

Výroba výrobkov z hliníka 0dlievanie neželezných kovov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru ...

Kovoobrábanie Výroba nástrojov Zváračské práce Zámočnícke práce Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prenájom strojov a zariadení Mechanické úpravy strojov a zariadení Výroba pracovných a účelových strojov Výroba a montáž oceľových konštrukcií Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba drevených obalov a drevených ...

Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu, prác a služieb Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Galvanizácia - elektrochemická povrchová úprava kovov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním okrem základných služieb aj doplnkových služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Pohostinská činnosť. Výroba káblov a vodičov. Prevádzkovanie telovýchovných zariadení. Prepracovanie medi - pretláčanie,preťahovanie. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v ...

Výroba železa a ferozliatin Prenájom motorových vozidiel Reklamné a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba medi vrátane hutníckych výrobkov Sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami Výroba hliníka vrátane hutníckych výrobkov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba drahých kovov vrátane ich ...

Zlievárenstvo neželezných kovov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Obchodné a sprostredkovateľské služby v tovare v rozsahu voľnej živnost Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v tovare v rozsahu voľnej živnosti mimo potravinárskeho tovaru - kúpa tovaru za účelom ...

Zámočníctvo Oprava karosérií Zváračské práce Opravy pracovných strojov Sprostredkovateľská činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Opracovanie odliatkov z hliníka a jeho zliatin Trieskové obrábanie kovov a iných technických materiálov Inštalovanie, opravy a údržba elektrických rozvodov na bezpečné napätie / do 50 V / Kúpa tovaru za ...

Konštrukčná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Zušľachtenie a kalenie ocelí Zámočnícke a údržbárske práce Výroba a predaj výrobkov z hliníka Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Výroba a ...

Balenie potravín Upratovacie práce Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Počítačová grafika Administratívne práce Výroba drevených obalov Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Zámočníctvo Maloobchod s hutným materiálom Veľkoobchod s hutným materiálom Výroba drobných kovových výrobkov

Upratovacie práce Ekonomické poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej činnosti: upratovacie ...

Reklamná činnosť Spracovanie hliníka, jeho zliatin a zlúčenín Povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Upratovacie práce. Prenájom nehnuteľností. Oprava motorových vozidiel. Prenájom motorových vozidiel. Reklamná a propagačná činnosť. Požičiavanie motorových vozidiel. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Výroba hliníka, polotovarov a výrobkov z hliníka. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Zlievanie železných a neželezných ...

Sprostredkovateľská činnosť Výskum, vývoj, výroba a odbyt výrobkov a zariadení v oblasti elektrotechnického priemyslu Obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie Výskum, vývoj, výroba a odbyt výrobkov a zariadení v oblasti hutníckeho a strojníckeho priemyslu Výskum, vývoj, výroba a odbyt výrobkov a ...

Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Inžinierska a poradenská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Veľkoobchod a maloobchod s textilom Prípravné práce k realizácii stavby Veľkoobchod a maloobchod s odevami a obuvou Veľkoobchod a maloobchod so zeleninou, ovocím Poradenská činnosť v ...