Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Občanské sdružení. Nízkoprahové zařízení určené pro včasnou intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám a sociálním skupinám užívajícím drogy nebo jejich blízkým (protidrogová prevence, prevence drogových závislostí). Činnost zařízení: - přispívání ke změně rizikového životního stylu, socializaci, aktivizaci a poradenství určené ...

Služby: -domácí péče o těžce postižené osoby -domácí péče o nemohoucí osoby.

- základní škola - Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené - speciální škola

Denní stacionář. Poskytování sociálních služeb. Nabídka rehabilitace, výchovných a kulturně výchovných aktivit, zájmových kroužků pro mentálně postižené. Zařízení je určeno osobám s mentálním postižením, handicapem a kombinovanými vadami starším 15-ti let bez omezení horní věkové hranice, kteří nemohou žít zcela samostatně, ale jejich rodiče ...

Nabízí - pečovatelské služby - osobní asistence - charitní pomoc Farní charita

Charita. Diskrétní, bezplatná pomoc lidem nacházejícím se v situaci sociální nebo hmotné nouze. Služby, poradenství, informace: -občanská poradna -sociální pomoc, bydlení -pracovně-právní vztahy -mezilidské, rodinné vztahy -legislativa, lidská práva -ochrana spotřebitele.

Podpora a pomoc rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Sdružení azylových domů pro děti v nouzi, AD SAD. Služby: -domov pro matku a dítě v tísni -krizové pobyty (akutní krize) -azylové pobyty (náhradní ubytování) -metodické a instruktážní pobyty (péče o rodinu a domácnost, po dohodě se zákonnými zástupci i mladistvé matky) -předporodní, poporodní pobyty (péče matkám i mladistvým, které ...

Centrum pro zdravotně postižené. Poskytování pomoci a služeb zdravotně postiženým osobám.

Celosvětová organizace vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům. Členové se schází každé pondělí v 19.00 v hotelu Flora Olomouc,Krapkova 34.

Sociální služby. Jídelna pro domov důchodců: Ubytovna pro bezdomovce.

-Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -Zprostředkování obchodu a služeb

-Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -Zprostředkování obchodu a služeb -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

-Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Domov důchodců: - Martinákova 9, Prostějov tel. 582344476 - Určice tel. 582357137.