Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Azylový dům - sociální služby

Domov pro seniory - pobytová sociální služba pro seniory, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka. Domov se zvláštním režimem - pobytová sciální služba pro seniory s projevy demence. Odlehčovací služby - ambulantní a pobytové služby pro osoby s projevy demence. Pečovatelská služba v domácnostech občanů Svazku obcí údolí Desné. Dům na ...

Poskytování služeb sociální prevence: - azylové domy - noclehárny - nízkoprahová denní centra - terénní programy.

Charita. Charitativní činnost. Ošetřovatelská služba. Pečovatelská služba. Denní centrum ARCHA. Nízkoprahové zařízení. Charitní šatník. Financování služeb. Poskytování sociálních služeb Osobní asistence

CHARITA OLOMOUC NABÍZÍ Pro lidi bez domova: -azylový dům pro muže -azylový dům pro ženy -denní centrum -ordinace. Pro lidi s tělesným handicapem: -pečovatelská služba -ošetřovatelská služba -přeprava osob na invalidním vozíku. Pro lidi s duševním onemocněním: -Charitní dům sv.Vincence, Řezníčkova 8, -Betreka ...

Ubytování na dobu jednoho roku. Kapacita 10 lůžek. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích.

Hlavním posláním je poskytnout pomoc občanům při zvládání obtížných životních situací nabídkou sociálních služeb v rámci těchto zařízení: - pečovatelská služba - domov pro matky s dětmi v tísni - azylový dům pro muže a ženy - noclehárna

Posláním Centra sociálních služeb je aktivní pomoc osobám bez přístřeší. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší (muži a ženy) starší 18-ti let. Součástí nabídky našich služeb je kromě ubytování a stravování také sociálně právní poradenství. Další veřejnosti poskytujeme služby v podobě nabídky stravování (včetně rozvozu na svozová místa), ...

Azylový dům pro muže a ženy - pobytová služba na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita - 50 lůžek (9 lůžek určeno pro seniory). Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Denní stacionář. Poskytování sociálních služeb. Nabídka rehabilitace, výchovných a kulturně výchovných aktivit, zájmových kroužků pro mentálně postižené. Zařízení je určeno osobám s mentálním postižením, handicapem a kombinovanými vadami starším 15-ti let bez omezení horní věkové hranice, kteří nemohou žít zcela samostatně, ale jejich rodiče ...

Centrum pro zdravotně postižené. Poskytování pomoci a služeb zdravotně postiženým osobám.

Celosvětová organizace vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, kteří poskytují humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům. Členové se schází každé pondělí v 19.00 v hotelu Flora Olomouc,Krapkova 34.

-Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -Zprostředkování obchodu a služeb -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Domov důchodců: - Martinákova 9, Prostějov tel. 582344476 - Určice tel. 582357137.