Azylové domy poskytují pobyt na přechodnou dobu pro osoby v nepříznivé sociální situaci, azyl při ztrátě domova či pro matky s dětmi ve špatné finanční situaci. Zajištění ubytování, včetně stravy, doprovodu na úřady, podporu samostatnosti a sebevědomí.

Domov pro seniory - pobytová sociální služba pro seniory, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka. Domov se zvláštním režimem - pobytová sciální služba pro seniory s projevy demence. Odlehčovací služby - ambulantní a pobytové služby pro osoby s projevy demence. Pečovatelská služba v domácnostech občanů Svazku obcí údolí Desné. Dům na ...

Posláním Centra sociálních služeb je aktivní pomoc osobám bez přístřeší. Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší (muži a ženy) starší 18-ti let. Součástí nabídky našich služeb je kromě ubytování a stravování také sociálně právní poradenství. Další veřejnosti poskytujeme služby v podobě nabídky stravování (včetně rozvozu na svozová místa), ...