Poskytovatelé chráněných pracovních míst nabízí zaměstnání zdravotně postiženým lidem. Vybírejte z chráněných dílen v oblastech, jako je gastronomie, automobilový průmysl, propagace a reklama či další. Podpořte dobrou věc a ušetřete na odvodech.

Sdružení s nabídkou pomoci a podpory PRO osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami

Centrum služeb postiženým Zlín,o.p.s. . Poskytování sociálních služeb dospělým lidem s mentálním postižením. Chráněné dílny: - výroba, prodej: - dekorační svíčky - užitková a dekorační keramika.

5 ODDĚLENÍ Intervenční centrum Liberec : - centrum pro pomoc obětem domácího násilí - vedoucí zařízení: Mgr. Ivo Brát Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec : - sídlo v Liberci 5 - Králův Háj, Dvorská 445/10 - vedoucí zařízení: PhDr. David Cichák - tel.: 485 108 866, 485 103 190 - e-mail: rodpor.liberec@volny.cz ...

Ochranná asociace zvukařů - autorů občanské sdružení.

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Environmentální a ekologické hnutí. Profesionální nezávislá nezisková organizace, jejímž cílem je péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd. Tento cíl je naplňován konkrétními projekty v rámci čtyř odborných programů: - péče o chráněná území - ekologická výchova a osvěta - udržitelný ...

Služby: -hospodářská komora -poradenství při podnikání -podpora exportu -poradenství v oblasti podpor MSP*,EU**,legislativy -pravidelný informační servis -zprostředkování nabídek, poptávek -odborné semináře -podpora inovačního podnikání.

Organizace sdružuje zdravotně postižené spoluobčany.

Oblastní charita. Chráněné dílny, služby: -pracovní uplatnění osobám s psychickým onemocněním a různými psychickými poruchami, podpora lidem s duševním onemocněním

Centrum služeb pro zdravotně postižené. Veškerá poradenská činnost, telefonní stanice, rehabilitační pobyty, osvětové akce, spolková činnost, servis sluchových pomůcek. Půjčování: -kompenzační pomůcky.