Poskytovatelé chráněných pracovních míst nabízí zaměstnání zdravotně postiženým lidem. Vybírejte z chráněných dílen v oblastech, jako je gastronomie, automobilový průmysl, propagace a reklama či další. Podpořte dobrou věc a ušetřete na odvodech.

LIPKA, z.s.
Nezisková organizace LIPKA, z.s. se zaměřuje na pomoc a podporu osob se zdravotním postižením. Provozujeme centrum denních služeb v Prostějově na adrese Tetín 1506/1. Jedná se o zařízení, které nabízí ambulantní služby dětem, mládeži a dospělým osobám se zdravotním postižením. Toto zařízení zajišťuje kromě zdravotní či terapeutické péče také ...
LIPKA, z.s.
SENZA družstvo, chráněná dílna provozuje montážní dílnu, vývařovnu s jídelnou dále prádelnu a mandlovnu. Nabízíme pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke své snížené pracovní výkonnosti obtížně hledají uplatnění na volném trhu práce. V naší montážní dílně provádíme kompletace drobných výlisků, kompletace profesních ...

Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících ...

Sdružování lidí a nemocí Marfanův Syndrom. Opravy starožitných i současných hodin v naší chráněné dílně.

Chráněná dílna Palonín. Výroba zdobených svící nebo předmětů z mikrodýhy. Zajištění kompletačních prací. Balení hygienického cukru.

Dětské centrum 1990: - je občanské sdružení poskytující komplexní, tj. sociální, zdravotní a výchovné služby lidem se specifickými potřebami (postižením mentálním nebo kombinovaným handicapem) Nabídka základních služeb DC´90: Sociální služba: - denní stacionář DC 90 Zdravotnické služby: - rehabilitace, logopedie Dílny DC 90 o.s. ...

Sdružení pro zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Zaměstnáváme zdravotně postižené a poskytujeme náhradní plnění firmám, které nesplňují zákonnou povinnost v počtu zaměstnání občanů se ZPS.