Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna.

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov poskytuje dvě odlišné služby s názvy STACIONÁŘ a SEDMIKRÁSKA. SEDMIKRÁSKA poskytuje denní zdravotně-pedagogickou péči pro děti předškolního věku se zdravotním, tělesným či mentální postižením. Denní STACIONÁŘ je sociální služba pro dospělé osoby s tělesným a mentálním postižením ...

Jsme významné a v mnohých aspektech zcela jedinečné etopedické zařízení, které se specializuje nejenom na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního chování v rámci Výchovně léčebného programu. Vzhledem k rozsáhlým znalostem a mnohaletým zkušenostem také nabízíme v rámci Střediska výchovné péče odborné poradenství a ...

Poslání: Posláním Domova ADAM Dřevohostice je poskytovat chlapcům a mužům s mentálním, případně přidruženým tělesným postižením pobytovou službu s přihlédnutím na přiměřenou míru potřebné podpory a péče tak, aby jejich život byl aktivní a smysluplný .... Cílová skupina: Osoby mužského pohlaví s mentálním postižení od 3 let věku, které jsou ...

Dětský denní stacionář, pro děti a mládež se zdravotním postižením od 2 do 26 let. Zaměřujeme se na kombinovaná postižení, poruchy autistického spektra, poruchy řeči .

DDM poskytuje zájemcům naplnění volného času různorodou zájmovou činností. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, tematické, pobytové akce a osvětovou činnost pro děti, mládež i dospělé účastníky.