Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb - pro osoby s mentálním postižením ve věku od 5 let Centrum pobytových a ambulantních sociálních služeb - pro osoby s mentálním postižením ve věku od 5 let