Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř se věnuje vzdělávání žáků se středním a těžkým mentálním či kombinovaným postižením. Naším posláním je rozvíjení duševních i tělesných schopností dětí a dosažení socializace v praktickém životě. Základní škola poskytuje výuku pro děti s vadami řeči, zraku a specifickými poruchami ...

Nezisková organizace Apropo Jičín, o.p.s. se zaměřuje na pomoc dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Provozujeme denní stacionář sloužící pro těžce zdravotně postižené klienty, dále nabízíme terénní sociální služby v podobě osobní asistence. Zajišťujeme také sociální rehabilitace, fakultativní služby a ...

Domov důchodců: -poskytnutí ubytování -poskytnutí stravy -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické činnosti -aktivizační činnosti -pomoc při uplatňování práv, ...

Ústav sociální péče pro dospělé. Detašované pracoviště: - Ledce Klášter nad Dědinou tel.: 494627428.

Školní jídelna Základní škola pro děti z dětského domova Dětský domov

Dívčí domov mládeže nabízející ubytování studentkám středních škol. Kongregace dcer Panny Marie pomocnice: - církevní nezisková instituce.

Ústav sociální péče pro mládež. - moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu - jedná se o dvoupodlažní domky pro cca pro 12 uživatelů - pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z toho devět slouží pro ubytování uživatelů. Ve zbylých dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro ...

Dětský diagnostický ústav. Výchovný ústav, středisko výchovné péče.

Dětský diagnostický ústav. Výchovný ústav, středisko výchovné péče.

Výchovný ústav - východně léčebné oddělení - odd. pro mládež ohroženou závislostí Přímo řízená organizace MŠMT