Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem. Linka bezpečí:tel.č. 800155555 Linka dětské pomoci: Staniční 74, tel.č. 377260221 Linka důvěry: Zábělská 43, tel.č. 377462312 Fond ohrožených dětí: Barrandova 8, tel.č. 377455132 Pobytové centrum: Lochotínská 37, tel.č. 377541226 Pomoc ...

Sociální služby. Dětský domov.

Dětský domov - ochranné bydlení PRO děti dokončující studium

Adopce na dálku - humanitární sklad - sbírky Diecézní charita - domov pokojného stáří sv.Alžběty - domov PRO seniory Provoz - domov pro matky s dětmi

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Poskytování služeb pro rodinu a domácnost -Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti