Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace
Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace poskytuje zdravotní, rehabilitační a psychosociální péči dětem od narození do tří let věku. Naše zařízení nabízí okamžitou pomoc, věnujeme se dětem, jejichž rodiny se o ně nemohou, neumí nebo v krajním případě nechtějí starat. Poskytujeme komplexní péči dětem, které jsou ohroženy ve svém vývoji a ...
Služby: -odborná zdravotní péče nemocní propuštění z nemocnice rehabilitace elektroléčba péče o diabetiky podávání léků (včetně injekcí) péče o nepohyblivé pacienty psychoterapeutické rozhovory -půjčování rehabilitační pomůcky a přístroje -nemocniční lůžka -zábrany -hrazdy -chodítka ...

Sociální služby, zdravotní péči pro seniory, děti a zdravotně postižené.

Ubytování - bezbariérové pokoje pouze pro pacienty centra Školicí fyzioterapeutické centrum - ambulantní rehabilitační pracoviště - zaměření na pacienty s míšní lézí a dětskou mozkovou obrnou DMO Poskytují - poradenství

Informační centrum mládeže. Pořádání aktivit pro děti a mládež, letních táborů, výprav, expedic, víkendových akcí a pobytů v přírodě.

Služby: -diagnostický ústav sociální péče -dětský domov.

STŘED, o.s. pomáhá lidem v rozvoji, v předcházení a řešení problémů.

Organizace nevidomých a slabozrakých: - sociální práce a poradenství - asistenční služba, centrum denních služeb - podpora pracovního uplatnění - výuka obsluhy kompenzačních pomůcek - zájmová činnost, školení, rekondice - vydávání časopisu

Centrum prevence drogových závislostí. Centrum volného času. Pořádání: - přednášky - koncerty - kino, filmový klub - alternativní párty - protidrogová prevence, poradenství.

Výchovný ústav pro mládež. Odloučené pracoviště Velkého Meziříčí.