Dětský domov poskytuje azyl pro děti bez domova, sirotky nebo děti ze sociálně slabých rodin. Dává dětem zázemí, průpravu k navrácení do rodiny a připravuje je do života. Děti jsou tak připravené k adopci, nebo po ukončení studia i do samostatného života.

Dětský domov. Výchovně-vzdělávací činnost, zajišťování pobytu dětem s nařízenou ústavní výchovou.

Domov pro seniory. Zajišťuje celoroční pobytovou službu pro seniory od 60 let.

Dětské centrum. Centrum pro ohrožené děti. Služby: - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s nepřetržitým provozem, kde poskytujeme komplexní péči dětem, které se ocitly bez jakékoliv nebo bez přiměřené péče, nebo jsou-li jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo ...

Poskytování pobytové sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Dětský domov - školské zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy pro děti a mládež od 3 do 18, resp 26 let.

Poskytované služby: - vzdělávání dětí s mentálním postižením.

Výchovný ústav pro mládež. Střední odborné učiliště lesnické..

Dětský domov a Základní škola Vizovice tel. škola: 577 452 423

Domov důchodců: - komplex budov je rozdělen na imobilní část pro 70 obyvatel a oddělení pro 150 mobilních obyvatel Vybavení: - tělocvična, bazén, rehabilitace. Součástí areálu je společenský sál a kaple.

Charita. Charitní a humanitární pomoc. Pečovatelská služba: - určena seniorům se sníženou schopností zvládnout svou životní situaci vlastními silami bez pomoci jiné osoby. Charitní dům.