Domovy pro seniory

(záznamy 1/25 z 46)  strana 1 / 2

Domovy důchodců zajišťují ubytování, stravování a kompletní zdravotnické služby pro seniory. Poskytují nepřetržitou sociální službu i pro seniory se sníženou soběstačností a zdravotním hendikepem, společenské a zájmové aktivity a ošetřovatelskou péči.

JULIE - Mezigenerační centrum

JULIE - Mezigenerační centrum

Mezigenerační centrum Julie: Centrum denních služeb pro dospělé a seniory a afatiky. Julinka - mateřská škola logopedická – společný prostor pro setkávání tří generací. V mezigeneračním centru Julie nabízíme péči o děti, dospělé a seniory s potřebou pravidelné logopedické terapie a péči o seniory se sníženou soběstačností. Centrum denních ...

Domov pro seniory Krč

Domov pro seniory Krč

Domov pro seniory Krč, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha, poskytuje pobytové služby pro seniory s nepřetržitým provozem. Naše zařízení nabízí sociální služby seniorům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a v domácím prostředí svou situaci nemohou dlouhodobě zvládat ani za pomoci ...

Život dětem

Život dětem

Pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Podporování nemocničních zařízení, stacionářů a dětských domovů. Organizace charitativních večerů.

NADĚJE pobočka Praha

NADĚJE pobočka Praha

NADĚJE poskytuje profesionální sociální služby a různé programy: - programy pro lidi s handicapem - program pro rodiny s dětmi - program pro děti a mládež - integrační program - misijní program - vzdělávací program - program pro seniory - domov důchodců. Rámcem nabízených služeb je pomoc lidem na křesťanských principech, kterými ...

GrandPark, a.s.

GrandPark, a.s.

Služby: - domov pro seniory - domov se zvláštním režimem - odlehčovací služba Provozovna Havířov Lomená 1268/2 736 01 tel.: 597 317 870 Provozovna Hradec Králové Exnárova 453/7 tel.: 491 040 500

Domov pro seniory Slunečnice

Domov pro seniory Slunečnice

Domov důchodců s komplexní zdravotní i rehabilitační péčí. Posláním našeho Domova důchodců je: poskytovat seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky.

Dům u Agáty, s.r.o.

Dům u Agáty, s.r.o.

Domov pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.

Classic Company, s.r.o.

Classic Company, s.r.o.

Poskytování sociálních služeb. Budování domovů pro seniory.

Ústav Sociálních Služeb v Praze přísp.org.

Ústav Sociálních Služeb v Praze přísp.org.

Ústav sociálních služeb - pečovatelská služba - denní stacionář - objekt seniorů - sociálně aktivizační služby kluby seniorů - pohybová odlehčovací služba

Jitka Šeborová

Jitka Šeborová

Osobní asistence a péče o seniory

Jiří Vítovský MEGAVITOLD

Jiří Vítovský MEGAVITOLD

Ochrana majetku a osob Pečovatelská služba Úklidová služba

Agentura domácí péče Lusi, s.r.o.

Agentura domácí péče Lusi, s.r.o.

Domácí zdravotní péče - ošetřovatelská rehabilitace - osobní asistence - celková hygiena - aplikace injekcí - celková péče

Středisko sociálních služeb

Středisko sociálních služeb

Realizace sociálních služeb - pečovatelské služby na území Městské části Praha 1.

Societa, o.p.s.

Societa, o.p.s.

Přeprava - osoby se zdravotním postižením a imobilní - držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P Zajišťování a podporování - pracovní a profesní zařazení občanů se zdravotním postižením do pracovního a osobního životasociálně terapeutické dílny Poskytování - pečovatelská služba

Pavlína Moučková

Pavlína Moučková

Péče o rodinu a domácnost Pečovatelská služba - senioři

Domov pro seniory Háje

Domov pro seniory Háje

Domov pro seniory Odlehčovací služby Denní stacionář

Senior Investment, a.s.

Senior Investment, a.s.

Prodej - byty - domy Poskytuje - chraněné rezidenční bydlení

(záznamy 1/25 z 46)  strana 1 / 2