Domovy pro seniory

(záznamy 1/25 z 46)  strana 1 / 2

Domovy důchodců zajišťují ubytování, stravování a kompletní zdravotnické služby pro seniory. Poskytují nepřetržitou sociální službu i pro seniory se sníženou soběstačností a zdravotním hendikepem, společenské a zájmové aktivity a ošetřovatelskou péči.

JULIE - Mezigenerační centrum

JULIE - Mezigenerační centrum

Mezigenerační centrum Julie: Centrum denních služeb pro dospělé a seniory a afatiky. Julinka - mateřská škola logopedická – společný prostor pro setkávání tří generací. V mezigeneračním centru Julie nabízíme péči o děti, dospělé a seniory s potřebou pravidelné logopedické terapie a péči o seniory se sníženou soběstačností. Centrum denních ...

Středisko sociálních služeb

Středisko sociálních služeb

Realizace sociálních služeb - pečovatelské služby na území Městské části Praha 1.

Domov pro seniory Krč

Domov pro seniory Krč

Domov pro seniory Krč, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha, poskytuje pobytové služby pro seniory s nepřetržitým provozem. Naše zařízení nabízí sociální služby seniorům se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, kteří vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a v domácím prostředí svou situaci nemohou dlouhodobě zvládat ani za pomoci ...

Život dětem

Život dětem

Pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Podporování nemocničních zařízení, stacionářů a dětských domovů. Organizace charitativních večerů.

NADĚJE pobočka Praha

NADĚJE pobočka Praha

NADĚJE poskytuje profesionální sociální služby a různé programy: - programy pro lidi s handicapem - program pro rodiny s dětmi - program pro děti a mládež - integrační program - misijní program - vzdělávací program - program pro seniory - domov důchodců. Rámcem nabízených služeb je pomoc lidem na křesťanských principech, kterými ...

GrandPark, a.s.

GrandPark, a.s.

Služby: - domov pro seniory - domov se zvláštním režimem - odlehčovací služba Provozovna Havířov Lomená 1268/2 736 01 tel.: 597 317 870 Provozovna Hradec Králové Exnárova 453/7 tel.: 491 040 500

Domov pro seniory Slunečnice

Domov pro seniory Slunečnice

Domov důchodců s komplexní zdravotní i rehabilitační péčí. Posláním našeho Domova důchodců je: poskytovat seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky.

Dům u Agáty, s.r.o.

Dům u Agáty, s.r.o.

Domov pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.

Classic Company, s.r.o.

Classic Company, s.r.o.

Poskytování sociálních služeb. Budování domovů pro seniory.

Ústav Sociálních Služeb v Praze přísp.org.

Ústav Sociálních Služeb v Praze přísp.org.

Ústav sociálních služeb - pečovatelská služba - denní stacionář - objekt seniorů - sociálně aktivizační služby kluby seniorů - pohybová odlehčovací služba

Jitka Šeborová

Jitka Šeborová

Osobní asistence a péče o seniory

Jiří Vítovský MEGAVITOLD

Jiří Vítovský MEGAVITOLD

Ochrana majetku a osob Pečovatelská služba Úklidová služba

Agentura domácí péče Lusi, s.r.o.

Agentura domácí péče Lusi, s.r.o.

Domácí zdravotní péče - ošetřovatelská rehabilitace - osobní asistence - celková hygiena - aplikace injekcí - celková péče

Societa, o.p.s.

Societa, o.p.s.

Přeprava - osoby se zdravotním postižením a imobilní - držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P Zajišťování a podporování - pracovní a profesní zařazení občanů se zdravotním postižením do pracovního a osobního životasociálně terapeutické dílny Poskytování - pečovatelská služba

Pavlína Moučková

Pavlína Moučková

Péče o rodinu a domácnost Pečovatelská služba - senioři

Domov pro seniory Háje

Domov pro seniory Háje

Domov pro seniory Odlehčovací služby Denní stacionář

Senior Investment, a.s.

Senior Investment, a.s.

Prodej - byty - domy Poskytuje - chraněné rezidenční bydlení

(záznamy 1/25 z 46)  strana 1 / 2