Domovy důchodců zajišťují ubytování, stravování a kompletní zdravotnické služby pro seniory. Poskytují nepřetržitou sociální službu i pro seniory se sníženou soběstačností a zdravotním hendikepem, společenské a zájmové aktivity a ošetřovatelskou péči.

Domov pokojného stáří a pečovatelská služba v domácnostech – Kněžice -zajišťuje komplexní služby pro lidi v tomto zařízení i v jednotlivých domácnostech v obci.

Dům s pečovatelskou službou. Služby: -pečovatelská služba v terénu.

Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko v Myslibořicích Poskytujeme pobytové sociální, zdravotní a pastorační služby seniorům a lidem se zdravotním postižením. Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací služby

Organizace nevidomých a slabozrakých: - sociální práce a poradenství - asistenční služba, centrum denních služeb - podpora pracovního uplatnění - výuka obsluhy kompenzačních pomůcek - zájmová činnost, školení, rekondice - vydávání časopisu

Centrum prevence drogových závislostí. Centrum volného času. Pořádání: - přednášky - koncerty - kino, filmový klub - alternativní párty - protidrogová prevence, poradenství.

Služby: -domov důchodců -sociální služby pro seniory..

Služby: -dům s pečovatelskou službou -bezbariérové byty -zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, chodu domácnosti -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Dům s pečovatelskou službou. Služby: -pečovatelská.

Mateřské centrum Centrum volného času pro maminky a děti. Od roku 2002 sídlí v areálu klubu Sluníčko Unijazz, kde se podílejí na společných aktivitách.

Služby: -poskytování pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany -pomoc lidem závislým na alkoholu.