Odpovědi na své filozofické či obecné životní otázky najdete v etnických, náboženských a politických centrech. Církve a náboženské obce, stejně jako politické strany i organizace národnostních etnik řeší politické otázky ale i kulturní a sociální problémy.

Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Kanonie premonstrátů v Nové říši sídli v okrese Jihlava a spravuje farnosti Římskokatolická farnost Dlouhá Brtnice, farní kostel sv. Václava, Římskokatolická farnost Stará Říše, farní kostel Všech svatých, Římskokatolická farnost Rozseč, farní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Římskokatolická farnost Nová Říše. farní kostel sv. Petra a ...
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od příchodu prvních premonstrátů v roce 1143 zde řeholní společenství úspěšně rozvíjí řeholní život a v celé své historii hraje významnou úlohu v dějinách českých zemí. Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z ...
Římskokatolická farnost Hodonín. Služby: - pořádání bohoslužeb v chrámu sv.Vavřince - ohlášky - křest - příprava snoubenců - výuka náboženství - farní knihovna. Katolický spolek v Hodoníně je občanské sdružení, které sdružuje katolíky hodonínské farnosti a dbá o jejich společenské zapojení v duchu evangelia. Pro své členy vytváří ...

Církev římskokatolická: -farní úřad, fara.

Kongregace sester premonstrátek byla založena na Svatém Kopečku u Olomouce 27. 4. 1902 snahou strahovského premonstráta P. Vojtěcha Vincence Frejky (1866-1937), v té době kaplan na Sv. Kopečku. Je jednou z větví premonstrátského řádu, který založil r. 1120 sv. Norbert. Založením Kongregace sester premonstrátek na Svatém Kopečku v roce 1902 se ...

Slavení bohoslužeb, svědectví evangeliu, služba potřebným, společenství života a spiritualita cesty

Cílem a náplní naší práce je pastorační péče ve zdravotnictví, poradenství, vzdělávání, informační akce, výzkum a projekty

Římskokatolická farnost. - klášter - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Římskokatolická farnost Pečky byla zřízena 1. ledna 1947. Do té doby patřily Pečky s nově vybudovaným kostelem sv. Václava (1913) a farní budovou (1941) k farnosti Dobřichov. Od 1. 8. 1941 byla zřízena expositura, o rok později byly zavedeny samostatné matriky. S účinností od 1. ledna 2005 sloučil arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk ...

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, které je spravováno řádem Nejmenších bratří svatého Františka z Pauly, se snaží vytvářet příjemné prostředí pro pořádání akcí duchovního, kulturního a vzdělávacího charakteru. Naše centrum nabízí ubytování s kapacitou 32 lůžek, konferenčí prostory a také jídelnu. Nachází se v obci Vranov asi 12 km severně od ...

Křesťanské společenství - JUDA - Mělník