Odpovědi na své filozofické či obecné životní otázky najdete v etnických, náboženských a politických centrech. Církve a náboženské obce, stejně jako politické strany i organizace národnostních etnik řeší politické otázky ale i kulturní a sociální problémy.

Římskokatolická farnost Velehrad
Velehrad je farností olomoucké arcidiecéze, děkanátu Uherské Hradiště. Farnost zahrnuje obce Velehrad, Modrá, Salaš a Tupesy. Ve farnosti působí 2 řehole. Duchovní správu a chod v bazilice zajišťuje řád Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Řeholní dům zde mají a chod poutního a exercičního domu Stojanov zajišťují sestry kongregace sv. Cyrila a ...
Ženy za Brod
Ženy za Brod je politické hnutí, které se zabývá podporou rozvoje města Havlíčkův Brod a jeho okolí. Aktivně se podílí na různých projektech a akcích, které mají za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel a návštěvníků města. Mezi hlavní priority sdružení patří například: - Stavba obchvatu města, který by snížil dopravní zátěž a zlepšil životní ...
Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů
Klášter Nejsvětější Trojice ve Slaném je historická a duchovní památka, která patří k řádu bosých karmelitánů. Klášter byl založen v roce 1662 jako františkánský a je spojen s kostelem Nejsvětější Trojice, který byl postaven již na konci 16. století. Klášter a kostel prošly několika stavebními úpravami a rekonstrukcemi, zejména po požáru v roce ...
SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ
SPOLEHNUTÍ - SPOLEČNÉ HNUTÍ ČESKOLIPANŮ je české regionální politické hnutí, které se nebojí říkat pravdu a hájit zájmy občanů České Lípy. Jsme hnutí, které vzniklo z potřeby změny a zlepšení situace v našem městě. Jsme hnutí, které má vizi a plán, jak udělat Českou Lípu lepším místem pro život. Jsme politické hnutí, které se zaregistrovalo v ...
Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Kanonie premonstrátů v Nové říši sídli v okrese Jihlava a spravuje farnosti Římskokatolická farnost Dlouhá Brtnice, farní kostel sv. Václava, Římskokatolická farnost Stará Říše, farní kostel Všech svatých, Římskokatolická farnost Rozseč, farní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Římskokatolická farnost Nová Říše. farní kostel sv. Petra a ...
Česká křesťanská akademie, z. s. ČKA, křesťanská škola Praha
ČKA - Česká křesťanská akademie je nezávislé, nestátní, neziskové a nadstranické sdružení občanů, které v křesťanském duchu pomáhá rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Jsme otevřeni křesťanům všech církví a lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve ...
Sbor Křesťanské společenství Česká Lípa
Křesťanské společenství Česká Lípa. Jsme křesťané a chceme jimi být nejen podle jména. Věříme, že záchrana před zlem v nás i kolem nás je jen v Ježíši Kristu. A nejen záchrana, ale i obnova všech věcí, viditelných i neviditelných. Naše víra je stručně vyjádřena v Apoštolském vyznání víry. Naše pravidelné shromáždění můžete navštívit každou ...
Církev evangelická metodistická. Pravidelná nedělní shromáždění: -1. neděle v měsíci: v 9:00 hod. v kině Dukla -ostatní neděle: 8:30 hod. a 10:30 hod. - Seifertova 13, Jihlava.

Konvent sester alžbětinek v Brně je místem, kde se setkávají láska, soucit a služba. Zde žijí a pracují sestry, které následují příklad svaté Alžběty Uherské, patronky nemocných a chudých. Jejich posláním je pečovat o ty, kteří jsou v nouzi, ať už jsou to nemocní, staří, opuštění nebo potřební. Součástí kláštera je Hospic sv. Alžběty o.p.s., ...

Církev římskokatolická. Farní úřady, farnosti: -Jihlava, Lazebnická 1, Sv.Jakuba, tel.:567303142 -Batelov, tel.:567314160 -Brtnice, tel.:567216232 -Dlouhá Brtnice, tel.:567373723 -Dolní Cerekev 78, tel.:567315836 -Dušejov 32, tel.:567272139 -Kamenice, tel.:567273378 -Luka nad Jihlavou, tel.:567219380 -Mrákotín, ...

Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od příchodu prvních premonstrátů v roce 1143 zde řeholní společenství úspěšně rozvíjí řeholní život a v celé své historii hraje významnou úlohu v dějinách českých zemí. Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z ...