Odpovědi na své filozofické či obecné životní otázky najdete v etnických, náboženských a politických centrech. Církve a náboženské obce, stejně jako politické strany i organizace národnostních etnik řeší politické otázky ale i kulturní a sociální problémy.

Dívčí domov mládeže nabízející ubytování studentkám středních škol. Kongregace dcer Panny Marie pomocnice: - církevní nezisková instituce.

Zenová škola Kwan Um v tradici korejského zenu školy Čogje. Každou středu od 17.30 hodin zpěvy a 2 x 30 minut meditace v sedě. Pokud máte zájem o zenovou praxi, ozvěte se na náš kontakt.

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň nabízí řadu programů a volnočasových aktivit pro děti, mládež, rodiče s dětmi i jednotlivce. Otevřený klub Balón: - volnočasové aktivity pro děti od 8 do 15 let - tvořivé dílny - organizované sportovní aktivity - hudební a dramatický workshop - příměstské ...

Křesťanská organizace. Kurzy, výuka, pořádání, služby: - anglický jazyk, angličtina - anglické letní tábory - dětské hřiště - pronájem prostor.

Církev československá husitská. Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním. Církev československá husitská je ...

Církev římskokatolická. Farnost Mohelno pečuje o duchovní stránku obyvatel. Mezi základní nabídku patří bohoslužby a udělování svátostí, výuka náboženství a další aktivity, které pomáhají přiblížit se k Bohu.

Farní úřad. Římskokatolická farnost, církev.

Farní úřad. Farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie.