Funkce městských a obecních úřadů jsou nenahraditelné. Starají o pořádek celé obce, a to prostřednictvím úředníků, policie, hasičů, spolků a dalších složek úřadu. Nejdůležitější informace vztahující se k dané obci najdete právě na příslušném úřadě.

Ostrava leží v údolí Moravské brány, přibližně 360 km východně od hlavního města Prahy, 10 km jižně od státní hranice s Polskou republikou a 60 km severozápadně od hranice se Slovenskou republikou. Moravská brána je průchozím místem mezi horstvy Jeseníků a Beskyd. Nadmořská výška města se pohybuje v rozmezí 200-335 m.n.m. Jeho rozloha ...

Městský úřad. Statistické údaje: Katastrální výměra: 735, 2972 ha z toho orná půda:12, 4595 ha zahrada: 26, 2668 ha, trvalý travní porost:7, 5409 ha, lesní pozemek:16, 4548 ha, vodní plocha:32, 6146 ha, zastavěná plocha a nádvoří:131, 0920 ha, ostatní plocha:508, 8686 ha. Celkem počet parcel: 6 084 Před sto lety působil v Mariánských ...

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Moravská Ostrava a Přívoz leží na soutoku řek Odry a Ostravice. Předpokládá se, že statut městské obce obdržela Moravská Ostrava od biskupa Bruna někdy mezi léty 1267-1279. Ves Přívoz je poprvé uváděna k roku 1377 jako léno olomouckých biskupů. Název obce je odvozen od slova převoz a ...

Obecní úřad. Pracovní doba: -Po, St 8-17 -Út, Čt 8-11, 13-14.30 -Pá 8-11.

Obec Žermanice: - člen Euroregionu Beskydy - člen Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady - rozloha 343 ha - 264 obyvatel. Obec Žermanice je situována přímo u Žermanické přehrady (Žermanická přehrada), která slouží k rekreačním účelům. Spojení do obce je autobusové ve směru na Frýdek-Místek a Havířov. V okolí je dostatečná ...

Obecní úřad. Obec Vyšní Lhoty leží na pravém břehu řeky Morávky pod horou Prašivá na rozloze 1148 ha. První zmínky o obci pocházejí z roku 1292, kdy byla nazývána Lhotou Mudrého nebo Warmundovice po svém zakladateli Paškovi Mudrém Warmundovi. Přes území obce vedla důležitá obchodní cesta "Solárka", po níž se vozila hlavně sůl. K významným ...

Obecní úřad Vřesina. Území obce Vřesina tvoří východní okraj Oderské nížiny. Na severu se nachází Hlučínská pahorkatina. Katastrální území obce je členité, přibližně ve směru západovýchodním procházejí dvě údolí - údolí říčky Porubky a údolí potoka Záhumeničky. Údolím Porubky prochází tramvajová trať ostravské MHD a silnice čís.III/4692, ...

Obec Václavovice: - 5 km2 - 1605 obyvatel. Příslušnost k úřadům: - obec s rozšířenou působností: Ostrava - obec s pověřeným obecním úřadem: Ostrava - okres: Ostrava-město - stavební úřad: Ostrava - matrika: Václavovice, tel. 596833028 - finanční úřad: Ostrava I - katastrální úřad: Ostrava - pozemkový úřad: Frýdek-Místek - ...

Obecní úřad. Obec Trnávka se nachází v údolí potoka Trnávky asi 7 km severovýchodně od Příbora. Na severu sousedí s obcí Petřvald na Moravě, na východě s Brušperkem a Fryčovicemi, na jihu s Kateřinicemi a na západě s Mošnovem. Okolí obce je kopcovité a zalesněné. Samostatnou obcí byla Trnávka od roku 1850 až do roku 1980, kdy byla sloučena s ...

Obecní úřad Tichá. Matrika, účetní: - tel.: 556840146.