Ministerstva

(záznamy 26/50 z 69)  strana 2 / 3

Služby ministerstva vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zahraničních věcí, zemědělství a mnohých dalších jsou nepostradatelné. Řešte vážné i méně závažné záležitosti úřední a správnou cestou přes oficiální kontakty ministerstev České republiky.

TRENKWALDER KAPPA PEOPLE a. s.

TRENKWALDER KAPPA PEOPLE a. s.

RYCHLÁ JEDNORÁZOVÁ PRÁCE: - montáž nábytku, doplňování zboží v obchodních řetězcích, úklidové služby, roznášení letáků, vykládání kamionů, ... - zajištění studentů SŠ a VŠ, popřípadě žen na mateřské dovolené KRÁTKODOBÁ PRÁCE: - práce na několik po sobě jdoucích dní při problémech se stavem kmenových zaměstnanců - administrativa, pomocné ...

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Městské státní zastupitelství. Justiční palác.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor posudkové služby v Hradci Králové

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor posudkové služby v Hradci Králové

Odbor posudkové služby v Hradci Králové (Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Pavel Hrejsemnou SROZUMEM cz

Pavel Hrejsemnou SROZUMEM cz

Firemní marketing, školení obchodních dovedností, koučing, internetová reklama, tvorba a údržba webových stránek a eshopů, reklamní fotografie, obchodní činnost, zastupování umělců, copywrite, aj.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou surovin, pro odpadové hospodářství a posuzování vlivů činností na životní prostředí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Profil ministerstva Organizační schéma | Právní subjekty a organizační složky státu spravované MMR | Právní předpisy na ministerstvu | Roční zpráva kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2006 | Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. ...

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Adresy dalších budov Ministerstva průmyslu a obchodu: Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel: 224061111 fax: 224221575 Washingtonova 13 112 49 Praha 1 tel: 224061111 fax: 224212133 Gorazdova 24 128 00 Praha 2 tel: 224907111 fax: 224915064

Ministerstvo životního prostředí ČR územní odbor pro brněnskou oblast

Ministerstvo životního prostředí ČR územní odbor pro brněnskou oblast

Ministerstvo životního prostředí: -oddělení vodního hospodářství a vrchního vodohospodářského dozoru -oddělení odpadového hospodářství -oddělení ochrany ovzduší a geologie -oddělení lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu a ochrany přírody.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Všeobecné činnosti veřejné správy. Poskytování informační podpory volného pohybu pracovníků v zemích EU.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Pobočka. Regionální pracoviště pro Moravskoslezský kraj.

Městská policie

Městská policie

Městská policie, služby: -zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce -dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku -dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití.

Český červený kříž

Český červený kříž

Český červený kříž - Úřad oblastního spolku.

(záznamy 26/50 z 69)  strana 2 / 3