Služby ministerstva vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zahraničních věcí, zemědělství a mnohých dalších jsou nepostradatelné. Řešte vážné i méně závažné záležitosti úřední a správnou cestou přes oficiální kontakty ministerstev České republiky.

RYCHLÁ JEDNORÁZOVÁ PRÁCE: - montáž nábytku, doplňování zboží v obchodních řetězcích, úklidové služby, roznášení letáků, vykládání kamionů, ... - zajištění studentů SŠ a VŠ, popřípadě žen na mateřské dovolené KRÁTKODOBÁ PRÁCE: - práce na několik po sobě jdoucích dní při problémech se stavem kmenových zaměstnanců - administrativa, pomocné ...

Městské státní zastupitelství. Justiční palác.

Odbor posudkové služby v Hradci Králové (Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Firemní marketing, školení obchodních dovedností, koučing, internetová reklama, tvorba a údržba webových stránek a eshopů, reklamní fotografie, obchodní činnost, zastupování umělců, copywrite, aj.

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou surovin, pro odpadové hospodářství a posuzování vlivů činností na životní prostředí.

Profil ministerstva Organizační schéma | Právní subjekty a organizační složky státu spravované MMR | Právní předpisy na ministerstvu | Roční zpráva kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2006 | Autorizace osob v oblasti dalšího vzdělávání Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. ...

Adresy dalších budov Ministerstva průmyslu a obchodu: Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel: 224061111 fax: 224221575 Washingtonova 13 112 49 Praha 1 tel: 224061111 fax: 224212133 Gorazdova 24 128 00 Praha 2 tel: 224907111 fax: 224915064

Ministerstvo životního prostředí: -oddělení vodního hospodářství a vrchního vodohospodářského dozoru -oddělení odpadového hospodářství -oddělení ochrany ovzduší a geologie -oddělení lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu a ochrany přírody.

Všeobecné činnosti veřejné správy. Poskytování informační podpory volného pohybu pracovníků v zemích EU.

Pobočka. Regionální pracoviště pro Moravskoslezský kraj.

Městská policie, služby: -zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce -dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku -dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití.

Český červený kříž - Úřad oblastního spolku.