Služby ministerstva vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, zahraničních věcí, zemědělství a mnohých dalších jsou nepostradatelné. Řešte vážné i méně závažné záležitosti úřední a správnou cestou přes oficiální kontakty ministerstev České republiky.

Ministerstvo zemědělství Agentura pro zemědělství a venkov Vedení a aktualizace registru půdních bloků, realizace dotační politiky resortu, poskytování poradenství.

Pozemkový fond Rozhodování o pozemkových úpravách a organizace jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Ministerstvo životního prostředí: -oddělení vodního hospodářství a vrchního vodohospodářského dozoru -oddělení odpadového hospodářství -oddělení ochrany ovzduší a geologie -oddělení lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu a ochrany přírody.

Městská policie, služby: -zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce -dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku -dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití.

Český červený kříž - Úřad oblastního spolku.

Obecní úřad. Počet obyvatel 1230. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kultura a služby: -sbor dobrovolných hasičů -veřejná knihovna -kulturní zařízení -chovatelé poštovních holubů -kynologický klub.