Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Obvodní soud pro Prahu 2 Legerova 7 Praha 2 Tel: 224262375, 224261004 Obvodní soud pro Prahu 3 Jagellonská 5 Praha 3 Tel: 222725243 podatelna: 222713376 Obvodní soud pro Prahu 4 Spálená 2 Praha 2 Tel: 221931111 Obvodní soud pro Prahu 5 Nám. Kinských 5 Praha 5 Tel: 257005111 Obvodní soud pro Prahu 6 Jilemnická ...

Krajské soudy jsou soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů jako soudy druhého stupně, a to vždy konečně. Dále působí ve správním soudnictví prakticky ve většině případů přezkumu rozhodnutí ve veřejné správě. Kancelář obchodního rejstříku (informace) Tel: +420 467 000 512

Okresní státní zastupitelství. Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Krajský soud. Obchodní rejstřík: -Plzeň, Stehlíkova ul. tel.377869611. Krajské státní zastupitelství: -Plzeň, Veleslavínova 38 tel.377868511 -Plzeň, Klicperova 13 tel.377236345