Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Okresní státní zastupitelství. Prokuratura.

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud. Nejvyšší soud zajišťuje zákonnost rozhodování soudů tím, že rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony a rozhoduje také v jiných případech určených ...

Krajský soud v Brně. Pracoviště pro věci obchodní a obchodní rejstřík: -Husova 15, 601 95 Brno tel. 546511111 fax: 546529368 Pracoviště pro věci správní, azylové a důchodové: -Masarykova 31 601 95 Brno tel. 542 221 582 fax: 542 221 582.

Služby: -okresní soud -trestní oddělení.

Krajský soud. Krajské státní zastupitelství: -tel.:386358256.