Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Nejvyšší státní zastupitelství
Nejvyšší státní zastupitelství je vrcholným článkem soustavy státního zastupitelství. V souladu se zákonem vykonává metodickou, kontrolní a řídicí činnost. Podle čl. 80 odst. 1 Ústavy České republiky zastupuje státní zastupitelství veřejnou žalobu v trestním řízení, přičemž jeho postavení a působnost stanoví zákon. Státní zástupce vykonává dozor ...
Okresní státní zastupitelství Brno-venkov.

Rozhodčí řízení ve věcech řízení majetkových sporů.

Městský soud. Spojovatelka KS - 546511111 Infocentrum - 546533333 FAX podatelna - 546530269 infocentrum - 546576333

Okresní soud Brno-venkov. Justiční palác. Podatelna Okresního soudu Brno-venkov Adresa: Polní 39 Obec: Brno PSČ: 608 04 Tel: Předvolba 5465 Fax: 546 576 012 - sekretariát; 546 576 011 - trestní odd. E-mail: podatelna@osoud.brnv.justice.cz Informační centrum Adresa: Polní 39 Obec: Brno PSČ: 608 04 Tel: 546 540 571-2 E-mail: ...

Městské státní zastupitelství Brno-město. Justiční palác.

Okresní státní zastupitelství. Prokuratura.

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud. Nejvyšší soud zajišťuje zákonnost rozhodování soudů tím, že rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony a rozhoduje také v jiných případech určených ...

Krajský soud v Brně. Pracoviště pro věci obchodní a obchodní rejstřík: -Husova 15, 601 95 Brno tel. 546511111 fax: 546529368 Pracoviště pro věci správní, azylové a důchodové: -Masarykova 31 601 95 Brno tel. 542 221 582 fax: 542 221 582.