Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Okresní soud pro okres Kolín. Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Doba pro styk s občany: Pracovní doba: Po 7.30 - 16.30 Út 7.30 - 16.00 St 7.30 - 17.00 Čt 7.30 - 16.00 Pá 7.30 - 14.30 Podatelna otevřena každý den po celou pracovní ...

Okresní státní zastupitelství. Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Projekce, montáž, revize: - hromosvody třídy A - elektrických zařízení do 35 kV - provádění znaleckých posudků elektrického zařízení