Při vykonávání soudní moci se uplatňují soudy a státní zastupitelství. Okresní soudy, krajské soudy, nejvyšší správní soud, vrchní soudy, nejvyšší soud v ČR a ústavní soud slouží k ochranné zákonnosti, jsou nezávislé, nestranné a v jejich čele je soudce.

Okresní soud a notářství: -předseda soudu, tel:577176102 -velitel justiční stráže, tel:577172151. Dědické oddělení: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577175382. Exekuční oddělení: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577175351-2, 577175381-2. Informační centrum: -Zlín, Dlouhé díly 351 tel.:577171717.

Okresní soud ve Vsetíně. Podatelna, pokladna a informační centrum. Pracovní doba pro veřejnost. PONDĚLÍ 7.30–11, 11.30-15.30 ÚTERÝ 7.30–11, 11.30–14.15 STŘEDA 7.30–11, 11.30–15.30 ČTVRTEK 7.30–11, 11.30–14.15 PÁTEK 7.30–11, 11.30–14 Pouze podatelna.

OKRESNÍ SOUD V UHERSKÉM HRADIŠTI. Okresní soud provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech opatrovnictví.