Úřady veřejné správy

(záznamy 251/275 z 2023)  strana 11 / 81

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pobočka. Inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát.

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc

Odborný orgán státní správy, pověřený dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí.

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí. Oblastní inspektorát Liberec: - oddělení odpadového hospodářství, tel.:485340710 - oddělení ochrany ovzduší, tel.:485340764 - oddělení ochrany přírody, tel.:485340714 - oddělení ochrany lesa, tel.:485340741 Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 1644: - oddělení ...

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Česká inspekce životního prostředí: -oddělení ochrany vod.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Územní pracoviště Opava

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Územní pracoviště Opava

Hygienická stanice. Druhá budova: - Opava, Rooseveltova 37 - tel.:553613549. Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství: - Opava, Jateční 8a. Oddělení komunální hygieny: - Opava, Sušilova 1. Epidemiologie: - Opava, Olomoucká 82 - tel.:553613548.

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví. Rozhoduje o poskytování ochrany na: - vynálezy - průmyslové vzory - užitné vzory - topografie polovodičových výrobků - ochranné známky a označení původu výrobků.

(záznamy 251/275 z 2023)  strana 11 / 81