Úřady veřejné správy

(záznamy 176/200 z 2024)  strana 8 / 81

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Katastrální úřad pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Nymburk.

Katastrální úřad

Katastrální úřad

Katastrální úřad pro Středočeský kraj: - pracoviště Kutná Hora.

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Katastrální úřad. Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí.

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, KHK PK

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, KHK PK

Nabídka služeb pardubické hospodářské komory. Informace: - shromažďujeme a třídíme veškeré informace související s podnikáním a jsme připraveni Vám je kdykoliv poskytnout.Díky on-line připojení s nejrůznějšími databázemi a zdroji hospodářsko-ekonomických informací Vám promptně zajistíme údaje. Poradenství: - celní ...

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou institucí státní ochrany přírody, zajišťující metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu.

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Působí v oblasti ochrany přírody a krajiny, plní tyto úkoly: -vymezuje činnosti a zásahy -má působnost pověřeného obecního úřadu -vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody -vymezuje 4 až 3 zóny odstupňované ochrany přírody -zpracovává plány péče o VCHU -dohlíží na dodržování podmínek -odsouhlasí k umístění, povolení nebo změně ...

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Pobočka. Výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

(záznamy 176/200 z 2024)  strana 8 / 81