Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Obec Líšnice u Mohelnice
Vesnice Líšnice, jejíž součástí jsou i nedaleké Vyšehorky, se rozkládá v mírně zvlněné krajině plné lesů a luk na úbočí Bouzovské vrchoviny. V obci se nachází prodejna potravin, kulturní dům, knihovna i hostinec. Líšnice během celého roku žijí bohatým společenským životem.
Obec Líšnice u Mohelnice
Působí v oblasti ochrany přírody a krajiny, plní tyto úkoly: -vymezuje činnosti a zásahy -má působnost pověřeného obecního úřadu -vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody -vymezuje 4 až 3 zóny odstupňované ochrany přírody -zpracovává plány péče o VCHU -dohlíží na dodržování podmínek -odsouhlasí k umístění, povolení nebo změně ...

Česká inspekce životního prostředí. Oblastní inspektorát Liberec: - oddělení odpadového hospodářství, tel.:485340710 - oddělení ochrany ovzduší, tel.:485340764 - oddělení ochrany přírody, tel.:485340714 - oddělení ochrany lesa, tel.:485340741 Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 1644: - oddělení ...

Poskytuje statistické informace o hospodářských, společenských a ekologických jevech a procesech.

Statistický úřad. Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Popis činnosti: -v předškolních zařízeních, ve školách, školských zařízeních hodnotí výsledky vzdělávání a jeho průběh vzhledem k platným učebním plánům a učebním osnovám, personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti, efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu -předkládá příslušnému orgánu ...

Česká školní inspekce. Hodnotí: -výsledky vzdělávání a jeho průběh vzhledem k platným učebním plánům a osnovám -efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze SR** -vykonává státní kontrolu dodržování obecně závazných předpisů.

Finanční úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.