Úřady veřejné správy

(záznamy 1/25 z 149)  strana 1 / 6

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Celní úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Šumperku

Celní úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Šumperku

Územní pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj Celní řízení v Šumperku: 585 111 130, 724 434 408 Odd. SPD v Šumperku: 585 111 131, 724 434 508 Celní prostor Územního pracoviště v Šumperku: Vikýřovická 1806 (areál firmy FAST Integration, s.r.o.)

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Celní úřad pro Olomoucký kraj

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-olomoucky-kraj/Stranky/default.aspx

Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov

Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov

Okresní archiv. Je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě. Archivnictví. Spisové služby. Evidence archiválií. Specializovaná knihovna pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie.

Městská policie Šternberk

Městská policie Šternberk

Zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - Územní pracoviště Prostějov

Státní plavební správa – pobočka Přerov

Státní plavební správa – pobočka Přerov

Technická prohlídka plavidel. Vystavování lodních dokladů. Vedení plavebního rejstříku. Plavební dozor.

Obecní živnostenský úřad Magistrát města Přerova

Obecní živnostenský úřad Magistrát města Přerova

Agenda obecního živnostenského úřadu a registrace zemědělských podnikatelů.

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Olomouc

Odborný orgán státní správy, pověřený dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí.

Správní archiv Armády ČR

Správní archiv Armády ČR

Správní archiv Armády ČR: - středisko vojskové dokumentace - středisko vojskové evidence osob - oddělení pro odborné činnosti.

Armáda České republiky

Armáda České republiky

Armáda České republiky. Vojsko.Posádka. Kasárna.

Krajské vojenské velitelství Olomouc Armáda české republiky

Krajské vojenské velitelství Olomouc Armáda české republiky

Krajská vojenská velitelství jsou vojenským správním úřadem vykonávajícím ve svém územním obvodu státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Plánují a zabezpečují mobilizační přípravy a provádění mobilizace, a tuto ...

(záznamy 1/25 z 149)  strana 1 / 6